2019 har vært svært innholdsrikt. Året vi har lagt bak oss har både vært et jubileumsår for Iris, og et år hvor vi satte alle kluter til for å få folk i Salten til å skjønne hvor flinke de er til å sortere. Innbyggerne i Salten er nemlig kun en hårsbredd fra å nå målet om 65% gjenvinningsgrad. Et mål EU har satt for sine medlemmer først i 2035.

Bedre sortering gir mindre restavfall. Det er bra for miljøet og et budskap mange har fått med seg. Verdensmesterskapssatsningen, som i svært stor grad har handlet å fortelle hvorfor vi framover må ha et lavere forbruk og få til bedre kildesortering, har ført til at vi har redusert mengden restavfall fra 87,2 kilo til 72,8 kilo per saltenværing! Det er et resultat vi er svært fornøyde med, og det er over all forventning.

Kunst av avfall

Når man feirer 25 år som avfallsselskap, hva gjør man da? Jo, man bestiller tolv avfallsskulpturer til alle miljøtorgene for å vise at avfall, det er en ressurs som kan bli noe nytt. Den portugisiske street-art-kunstneren Bordalo II gjorde en formidabel jobb med å gjenskape tolv arktiske dyr av avfall. Skulpturserien fikk navnet "Trash Animals of Salten", hver og en av dem fikk sin egen avdukning, og pryder nå alle våre miljøtorg, fra Oppeid i nord til Halsa i sør. Dette er vår takk til dere i Salten for sorteringsinnsatsen som er lagt ned de siste 25 årene!

Den første søndagen i september åpnet vi Vikan for publikum og hadde en åpen dag hos Iris for store og små.  De ansatte stilte opp som vertskap og responsen fra de besøkende var at dette må vi gjenta (og det skal vi også!).

Ansatte

Alle selskapene i Iris-konsernet har sterkt fokus på HMS og kvalitet. Derfor ble vi så tidlig som i 2009 sertifisert innenfor ISO-standardene som dekke kvalitet, miljø og helse/sikkerhet.Ved å jobbe etter disse standardene oppnår vi kontinuerlig forbedring og økt kontroll i vårt arbeid. Både gjennom eksterne revisjoner fra Fylkesmannen, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og KIWA TI, samt egne interne revisjoner og vernerunder, øker vi kvaliteten på den jobben som gjøres.

Å ha fornøyde ansatte som er glad i jobben sin er vi opptatt av. Et meget lavt sykefravær med 2,6 prosent i totalfravær på andre året på rad, tilsier at de ansatte er tilfredse. I tillegg opplever vi at det er mange og gode søkere på våre stillingsutlysninger, og det tar vi som et solid tegn på at vi er en attraktiv arbeidsplass.

Satsing på unge

I Iris har vi har meget god tilrettelegging både for læringer, eldre arbeidstakere og for folk som trenger tilrettelagt arbeid for en kortere periode. Vårt bidrag som hovedsponsor til Trainee Salten er i tillegg viktig for hele regionen. I 2019 hadde vi fire traineer utplassert i ulike selskaper i konsernet og vi mottok I-vinden-prisen fra Opplyst-konferansen for vår satsning på unge arbeidstakere.

Iris-selskapene viser gjennom sitt engasjement at de tar et sosialt ansvar i vårt nærområde. Retura Iris har dannet et hovedsamarbeid med Kirkens Bymisjon og Iris Produksjon gav oppstartshjelp til reparasjon og gjenbruk av kasserte hvite varer i regi av Røde Kors. Vi har i 2019 bidratt enda mer enn vi har gjort tidligere, og det er vi stolte av.  Det var også vært naturlig for Iris å takke ja til å være bærekraftspartner til Bodø Glimt og jobbe sammen med dem i deres Action-Now satsing blant annet med å bidra til en stadion uten restavfall. Action Now er et unikt konsept i idretts-Norge, og vil få virkning langt utover Salten.  

Reduksjon i utslipp

Våre kommersielle selskaper bidrar også i 2019 med godt utbytte til våre eiere. 5,56 millioner kroner fra overskuddet i driften til Iris Produksjon og Retura Iris vil gå til viktige prosjekter for Salten-samfunnet.

I denne årsmeldingen presenterer vi et miljøregnskap for driften av Vikan Avfallsanlegg. Vi har en visjon om å elektrifisere hele anlegget for behandling av avfall. Vi er på god vei, og har gjort store investeringer både innenfor kompostering og restavfallsbehandling som som i 2019 ble helelektrifisert. Disse tiltakene har gjort at vi har redusert vårt utslipp med hele 50 000 liter diesel. Etter ombygging er også vårt nye renseanlegg på Vikan på nytt satt i drift i 2019.  Med dette anlegget har vi et av de beste renseanleggene for avløpsvann i hele Norge.   

Utfordringer

Et av Iris-selskapene har etablert seg i en ny region. Labora, som er Nord-Norges største laboratorium har gjort et strategisk valg om å etablere en egen avdeling i Tromsø. I september var det nye laboratoriet akkreditert og de to nyansatte var klare til å ta imot prøver. 

Økonomisk har 2019 vært et utfordrende år for husholdningsrenovasjonen. Konkurs hos underentreprenøren Retur som hentet inn avfall fra distrikt-Salten, store vedlikeholdskostnader med gamle biler, fall i papirmarkedet og større kostnader enn budsjettert ved mottak av trevirke som gratis fraksjon, har gitt en negativ selvkost for husholdningsrenovasjonen. Et selskap som drifter etter selvkost skal alltid tilstrebe å ha kostnader som er lik inntektene. Dermed vil konsekvensene av de økonomiske endringene i 2019 være å øke renovasjonsgebyret i 2020. Likevel har vår region har fortsatt det laveste renovasjonsgebyret nord for Trondheim.  

I løpet av året som gikk har konsernet vårt bikket over 150 ansatte.  Vi har over år bygget et konsern som ikke bare er en viktig aktør i Salten, men som også har ledende kompetanse i Norge innenfor flere områder. I denne årsmeldingen kan du bli bedre kjent med de enkelte selskapene og få et innblikk i verdiskapningen og ringvirkningene vi har skapt i 2019. 
 

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktø