- Dette er en merkedag og ikke minst festdag for oss, sa en rørt daglig leder Egil Arnsby i Kirkens Bymisjon etter at avtalen med Retura Iris var undertegnet. I tre år vil Iris-selskapet bidra med 1,5 millioner kroner.
  - Dette er den største avtalen vi har undertegnet med en bedrift. Den sikrer ikke bare drift, men skaper stolthet hos våre arbeidere og bidrar til god omdømmebygging, sa Arnsby. 

Retura Iris har siden 2012 vært en viktig bidragsyter til Kirkens Bymisjons tiltak Ren By, men i 2019 tok de to foretakene samarbeidet til helt nye høyder.
  - Miljø, gjenbruk og menneskeverd er tre stikkord der vi absolutt har noe til felles med Kirkens Bymisjon. I de 20 årene vi har eksistert har vi hatt fokus på miljø i form av avfallssortering og gjenvinning. Derfor vil støtten knyttes mot de tiltakene i Kirkens Bymisjons som har den mest tydelige miljøprofilen, sa daglig leder Anders Tverbakk i Retura Iris da samarbeidsavtalen ble presentert for media.

Samarbeidet med Kirkens bymisjon er et av mange eksempler som viser at Iris-konsernet tar et utvidet samfunnsansvar i Salten-samfunnet. Vi ønsker også å gi et arbeidstilbud til personer som av en aller annen grunn har havnet utfor arbeidslivet, eller har en restarbeidsevne de ønsker å bruke. 

Et viktig prosjekt hvor Iris har hatt en sentral rolle i utviklingen av, er Trainee Salten. 
I dag samarbeider over 20 bedrifter innen offentlig og privat virksomhet om å få inn unge kandiater med høy kompetanse til egen bedrift og regionen. Å være med i et felleskap for å gi unge med høy kompetanse muligheter, slik at de blir værende i regionen, er en viktig del av vårt samfunnsansvar. 

Siden ordningen ble etablert i 2006 har 17 traineer vært innom våre selskaper. Av disse har nå seks personer fast jobb i Iris Salten eller tilknyttede selskaper. Iris Salten har også støttet ordningen økonomisk gjennom Iris-fondet, og er hovedsponsor for Trainee Salten. I 2019 hadde Iris tre traineer i staben. 
Iris-konsernet er også en betydelig lærlingebedrift. I 2019 hadde vi seks lærlinger i ulike utdanninsgløp. En i maskinkjørerfaget, to i gjenvinningsvfaget, to i sjåførfaget og en i IT. 

Samarbeidet med Filmfest Salten ble videreutviklet i 2014. Iris støtter Filmfest Salten med 200.000 kroner. Mange av de 1000 10. klassinger i Salten som er med i prosjektet, valgte å lage film om miljø, kildesortering eller andre avfallsrelaterte temaer. Filmene blir presentert på den store filmfesten på vårparten.
Iris bidrar med pris til beste Miljøfilm, som gir oss rettigheter til å bruke filmen i vårt kommunikasjonsarbeid.

Iris-konsernet består av både kommersielle og ikke-kommersielle selskaper. 40 prosent av utbyttet fra de kommersielle selskapene blir enten satt av i fond til fellesprosjekter i Salten, eller betalt ut som utbytte til eierkommunene. Irisfondet forvaltes nå av Salten Regionråd. 

Våren 2019 dannet Iris et bærekraftsamarbeid med Bodø/Glimt.
Bærekraftsamarbeidet ble et strategisk samarbeid der Iris-konsernet med alle sine selskaper vil kunne bidra inn til klubben med grep og kompetanse koblet opp mot ulike bærekraftsmål.
  - Iris er en samfunnsaktør som skal lede veien mot bærekraftige valg når husholdninger og næringsliv skal sortere avfallet. Måten Bodø/Glimt nå rigger seg for både å være en bærekraftig klubb og en samfunnsaktør som løfter frem bærekraftmålene gjennom fotballen er helt fantastisk. Vi ønsker å bidra til å gjøre bærekraftsatsingen synlig i Norge og at den snakkes om internasjonalt, sa Leif Magne Hjelseng da samarbeidet ble presentert. 

Iris-konsernet er opptatt av å bidra til utvikling av samfunnet rundt oss utover egen virksomhet, og har støttet flere samfunnsnyttige organisasjoner. I 2019 har Iris hatt en aktiv rolle i etableringen av Om att Gjenbrukssenter i Bodø Røde Kors, der hvitevarer blir reparert og lagt ut for salg i bruktbutikken. 

Retura Iris og Iris Produksjon har også i 2019 vært en bidragsyter til lokale lag og foreninger gjennom blant annet avfallsløsninger på store arrangementer.