En bærekraftig utvikling i Iris-konsernet innebærer at man balanserer økonomisk vekst, miljømessig påvirkning og sosiale forhold. Vårt samfunnsansvar går lengre enn å bare utføre tjenester for innbyggerne i Salten, våre virksomheter skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.

Den tredelte bunnlinje viser at det er en sammenheng mellom økonomi og velstand, miljøhensyn og sosial rettferdighet. Konseptet ble skapt av John Elkington i 1994.  Ideen bak konseptet er at det en bedrift foretar seg skal gi fordeler for både bedriften selv, forbrukerne og miljøet.

Alle de tre bunnlinjene er avhengige av hverandre og når man bruker rammeverket må man huske at de betraktes som like viktige. De tre perspektivene forklares slik:

 • Økonomisk fremgang  
  Å ha et langsiktig perspektiv, forbli konkurransedyktig og skape økonomisk verdi.
   
 • Miljømessig ansvar
  Å sikre at bedriftens aktivitet tar hensyn til miljøet, og strebe etter kontinuerlige forbedringer.
   
 • Sosiale forhold
  Å ta hensyn til lokalmiljø og samfunnet ellers. Å inkludere sosiale, kulturelle og politiske spørsmål som er relevant for kjernevirksomheten.

I Iris-konsernet er dette et tankesett som former kravene som settes til datterselskapene. Våre selskaper skal ha en anstendig økonomisk vekst, som ikke skal gå på bekostning av miljøet.

Tre av selskapene i konsernet har et viktig oppdrag knyttet til håndtering av avfall. De skal gjennom sin drift og med sin tilstedeværelse være den sterkeste pådriveren for god kildesortering i Salten. I tillegg skal vi gjennom kommunikasjonen vår stimulere til at flere og flere reduserer sin avfallsmengde og velger gjenbruk.

Iris Salten IKS er en viktig samfunnsaktør i Salten, og denne rollen skal alle våre selskaper ikle seg. Vi skal gi tilbake til Salten gjennom støtte og bidrag til relevante tiltak som gjør regionen vår bedre å bo i for alle.