Daglig leder: Karianne Jakobsen 
Stiftet: 2003
Antall ansatte: 22
Eies av: Iris Salten (100%) 
 

Labora er et akkreditert analyselaboratorium som utfører mikrobiologiske og kjemiske analyser av vann, næringsmidler, fôr, avløpsvann, dusjanlegg og bassenger. Kunnskapen og analysene selskapet leverer er viktig for forebygging av sykdom og sørger for god beredskap innen mat- og vannbåren smitte i regionen. Selskapet har også egen avdeling for fiskehelsetjenester, som driver med forebyggende fiskehelsearbeid hos oppdrettsselskaper i Salten.

Labora as har i 2019 åpnet en ny laboratorieavdeling i Tromsø. Denne avdelingen sørger for nærhet til kunder i Troms og Finnmark.

Det som kjennetegner Labora er stort fagmiljø med høy kompetanse og stor arbeidsglede. Vi er Nord-Norges største laboratorium og kompetansesenter på vann, mat og miljø. Labora er medeier i PatoGen Nord as, som analyser fiskesykdommer i oppdrett i Nord-Norge. Selskapet er samlokalisert med Labora på Rønvikleira i Bodø.

Labora bygd opp, et nytt moderne kryolaboratorium for nedfrysning og oppbevaring av melke fra laks. Dette ble gjort i samarbeid med SalmoBreed Salten.

Labora vokser i markedet og har både kunder i Nord-Norge og noen store nasjonale kunder. Vi satser mye på synlighet, samt å være aktiv innen salg og marked.

Sykefravær i 2019 er på 3,5 prosent, hvorav korttidsfraværet er på lave 0,7 %. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2019.

Selskapets visjon: Viktig for folk og næring i nord.
Selskapets forretningside: Ledende kompetanse innen laboratorietjenester og fiskehelse i nord.
Selskapets verdier: Kompetent, pålitelig, hjelpsom og tett på.