Konsernregnskapet i Iris Salten har hatt en eventyrlig utvikling siden selskapet ble etablert. Første driftsår i 1994 hadde Iris en omsetning på 39,4 millioner kroner. I 2019 omsatte vi for nesten 288 millioner kroner.

Konsernet har siden starten overtatt eierskapet for flere selskaper som tidligere ble eid av kommunene i Salten. I tillegg har Iris Salten selv etablert, eller vært med å etablere, nye selskaper.