Administrerende direktør: Leif Magne Hjelseng 
Stiftet: 1993
Antall ansatte i morsselskap: 10 og en lærling

Iris Salten IKS er eid av Saltens ni kommuner:Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Iris Salten er morselskap for fem døtre, der Iris Service AS, Iris Produksjon AS og Retura Iris AS er heleide datterselskaper, og HT Safe AS og Labora AS er deleide datterselskap. Med unntak av Iris Service AS er alle Iris Saltens døtre kommersielle selskaper.

Selskapets visjon: Gjennom samarbeid over kommunegrensene skaper vi bedre offentlige tjenester for innbyggerne i Salten. 
Selskaps forretningside: Utføre offentlige tjenester for sine eiere. 
Selskapets verdier: Solid, nyskapende og effektiv.

Konsernet Iris Salten IKS arbeider innenfor tre ulike akser: Avfallshåndtering, interkommunal samarbeid og eierskap.

I mars 2017 vedtok styret ny strategi for avfallsområdet.
Visjon: Iris gjør det enkelt.
Foretningsidé: Gode nedstrømsløninger og et godt tilbud til husholdninger og bedrifter, gir et grønt skifte i Salten.

Prioriterte arbeidsområder:

Kvalitet - Iris leverer en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.

 • God økonomi
 • Rene fraksjoner
 • Best på kommunikasjon
 • Intern kontroll
 • Rett faktura
 • Anbud og innkjøp

Miljø - De miljøpåvirkninger som følger av vår drift og våre løsninger skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer. 

 • Grønt skifte
 • Avfallsminimering
 • Nedstrømsløsninger
 • Maskiner og utstyr
 • Farlig avfall
 • Våtorganisk avfall
 • Trevirke

Helse og sikkerhet - Ingen skal få skader eller helseplager som følge av vår virksomhet.

 • Sykefravær
 • Tiltak mot sosial dumping
 • Risikovurderinger
Iris Salten IKS er et naturlig valg som eierselskap for nye selskapsorganiseringer av offentlig tjenester, og en langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter.