Facebook er en viktig kommunikasjonskanal for å nå våre kunder med rask informasjon. Vi hadde som mål å få både 12.000 tilhengere og 12.000 følgere i 2019. Det klarte vi med god margin. 

Det meste på Facebook handler om å få flest mulig til å dele og like. Først da oppnår vi rekkevidde på postingene. Det viser den store populariteten for våre Skrotfunn, som fortsatt er et meget populært innslag på Facebook-siden vår.

Vi bruker også Facebook aktivt som annonsemedium. Det være seg stilling ledig, viktige informasjon om kildesortering, nyheter som mottak av biler og båter eller andre saker som for eksempel Aksjon Reine Strender eller fastfrosset matavfall.
Retura Iris har også gjennomført flere konkurranser på Facebook med stor rekkevidde.

I 2019 publiserte vi 144 innlegg på Facebook. I gjennomsnitt nesten tre innlegg i uka. I tillegg har vi brukt midler på annonsering.

Som en videreføring av VM i kildesortering kjørte vi adventskalender på FB i desember, eller Sorteringskalender, som var navnet. 24 ansatte med 24 ulike produkter. Dette ble en stor suksess. Totalt nådde vi 243.536 personer, eller vel 10.000 i gjennomsnitt hver dag. Vi hadde 7514 kommentarer og 31.894 klikk på innleggene. I jubileumsåret har vi hatt 25 postinger med historia til Iris, en posting for hvert år, og 52 postinger, en uka, om Visste du at…, fun facts fra avfallsverden. 

I 2018 tok vi aktivt i bruk Instagram som kommunikasjonskanal – et medium med fokus på gode bilder og inspirasjon. Tanken bak valget om å utvide spekteret av kommunikasjonskanaler Iris er til stede på, er å nå en yngre gruppe følgere som i utgangspunktet har en interesse for gjenbruk og miljø, og som søker inspirasjon. I år presenterte vi adventskalenderen med Skrotfunn både på Instagram og Iris Salten-veggen på Facebook.

I 2019 la vi ut alle Skrotfunn kun på Instagram, men med en opplysning på FB om at et nytt Skrotfunn er lagt ut. Dette for å få opp trafikken på Instagram, som er en viktig kommunikasjonskanal mot den yngre del av befolkningen, og fordi veldig mange unge er opptatt av gjenbruk og oppussing. Ved inngangen til 2019 hadde vi 663 følgere på Instagram. I starten på 2020 hadde vi nesten 1400 følgere. En av hovedgrunnene er en serie med oppussinger av Skrotfunn som fotograf Marthe Mølstre har gjort, og som har vært meget populære. Hun har presentert bilder av Skrotfunnet før og etter oppussing, og underveis i prosessen. Vi hadde totalt 97 postinger på Instagram i 2019.