Iris henter avfall hjemme hos husholdningene, samt tar i mot og behandler avfall som leveres på miljøtorgene. Hver abonnent betaler et årlig renovasjonsgebyr for dette.

Henting av avfall foregår etter gjeldende tømmekalender for ditt område.

Les mer om de ulike avfallsfraksjonene og riktig sortering.

Bestemmelser rundt renovasjonsordningen er vedtatt av de ni eierkommunene og står beskrevet i renovasjonsforskriften

Dunken trilles frem

Renovasjonsbilene kjører fra kl 07.00 og frem til klokken 22.00. I denne tiden må dunken stå fremme til den er blitt tømt. Dersom du opplever at dunken ikke er tømt, ønsker vi at du gir oss i Iris beskjed om dette. 
Benytt vårt selvbetjeningsskjema for denne type henvendelser.

Hvor settes dunkene?

Dunken settes frem til vei  og plasseres med fremsiden ut mot veien. Det er viktig at dunken settes et stykke fra husvegger, gjerder og postkasser slik at disse ikke blir skadet.

Må jeg selv sette ut dunken?

I utgangspunktet må alle sette ut sine dunker selv. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan trille dunken frem til veien, kan du søke om at våre sjåfører henter dunken for deg. Ta kontakt med kundesenteret på 75507550 eller e-post iris@iris-salten.no.

Du kan også betale for at Iris sørger for at dunken blir hentet og satt på plass igjen etter tømming. Pris finner du i prislisten, tjenesten gjelder henting av dunk inntil ti meter fra vei.

Bortreist på tømmedagen?

Dersom du er bortreist på tømmedagen, kan Iris hente og sette dunken på plass igjen etter tømming. Dette blastes som en engangssum og kan bestilles direkte ved bruk av vårt selvbetjeningsskjema
Vi kaller ordningen for ferietømming.