Driften av våre miljøtorg er en del av den kommunale renovasjonsordningen som betales av husholdningene i Salten. Bedrifter kan dermed ikke levere levere avfall gratis fordi håndtering og behandling av næringsavfall ikke skal være dekket av det kommunale gebyret.

Noen fraksjoner er gratis å levere for bedriftskunder, blant annet: 

  • Landbruksplast
  • Jern og metallskrap

 

Priser ved miljøtorg med vekt (Vikan, Reipå og Fauske)
NæringsavfallPris pr. 1000 kg eks mva
Minstepris47,59
Restavfall2870,-
Eternitt- og asbestholdig materiale1328,90
Trevirke1068,33
Impregnert trevirke3052,93
Blandet papir1148,99
Matavfall1438,17
Hageavfall426,48
Vindusglass596,02
Kjølemøbler store (disker etc) pr. stk530,-
Kjølemøbler små (husholdningsartikler pr stk212,-
Dekk med og uten felg186,72 pr. stk

 

Priser miljøtorg uten vekt (Beiarn, Oppeid, Tømmernes, Vensmoen, Inndyr, Misvær, Furulund, Halsa)
AvfallstypePris ekskl. mva
Restavfall, ukomprimert pr. m3417,02
Pappballer, komprimert pr. m3737,48
Sortert avfall ukomprimert pr. m3218,55
Impregnert trevirke pr. m3735,20
Eternittavfall pr. m31328,90
Isolerglass alle typer (vindu/dør) pr. stk.220,66
Risikoavfall pr. beholder (60 liter) pr. stk225,16
Kjølemøbler små pr. stk212,-
Kjølemøbler store (disker) pr. stk530,-
Bildekk med og uten felg186,72
Salg av produkter:
Bioposer hel eske772,07
Risikobeholder 60 liter, pr. stk120,31
Gul sekk for ekstra restavfall (inkl. innlevering) pr. stk80,-
Asbestsekken pr. stk172,22