Driften av våre miljøtorg er en del av den kommunale renovasjonsordningen som betales av husholdningene i Salten. Bedrifter kan dermed ikke levere levere avfall gratis fordi håndtering og behandling av næringsavfall ikke skal være dekket av det kommunale gebyret.

Noen fraksjoner er gratis å levere for bedriftskunder, blant annet: 

  • Landbruksplast
  • Jern og metallskrap

 

Priser ved miljøtorg med vekt (Vikan, Reipå og Fauske)
NæringsavfallPris pr. 1000 kg eks mva
Minstepris51,92
Restavfall3153,-
Eternitt- og asbestholdig materiale1570,75
Trevirke1328,70
Impregnert trevirke3372,22
Blandet papir1842,67
Matavfall1516,16
Hageavfall449,08
Kjølemøbler store (disker etc) pr. stk545,90
Kjølemøbler små (husholdningsartikler pr stk218,36
Dekk med og uten felg253,64 pr. stk

 

Priser miljøtorg uten vekt (Beiarn, Oppeid, Tømmernes, Vensmoen, Inndyr, Misvær, Furulund, Halsa)
AvfallstypePris ekskl. mva
Restavfall, ukomprimert pr. m3452,17
Sortert avfall ukomprimert pr. m3236,90
Impregnert trevirke pr. m31187,25
Eternittavfall pr. m31570,75
Kjølemøbler små pr. stk218,36
Kjølemøbler store (disker) pr. stk545,90
Bildekk med og uten felg202,91
Salg av produkter:
Gul sekk for ekstra restavfall (inkl. innlevering) pr. stk88,-
Asbestsekken pr. stk264,50