Driften av våre miljøtorg er en del av den kommunale renovasjonsordningen som betales av husholdningene i Salten. Bedrifter kan dermed ikke levere levere avfall gratis fordi håndtering og behandling av næringsavfall ikke skal være dekket av det kommunale gebyret.

Næringskunder kan levere avfall til alle våre miljøtorg bortsett fra Bodøelv og Vikan. På Vikan er det et eget bedriftstorg i tilknytning til Vikan Avfallsanlegg tilrettelagt for næringsavfall.

Det er gratis å levere landbruksplast for næringskunder.

Her er prislisten for 2024, legg merke til at det er to ulike lister for miljøtorgene med vektberegning og miljøtorgene med volumberegning.

Priser ved miljøtorg med vekt (Reipå og Fauske)
NæringsavfallPris per 1000 kg eks. mva.
Restavfall3780 ,-
Eternitt- og asbestholdig materiale2111,70,-
Trevirke1995,89,-
Impregnert trevirke4147,89,-
Blandet papir2935,95,-
Matavfall2473,91,-
Hageavfall1378,66,-
Glass- og metallemballasje873 ,-
Inert avfall: flis, leka og betong1586,-
Komplekst jern876,-
Klær og tekstiler til materialgjenvinning876 ,-
Landbruksplast0 ,-
 

 

Priser miljøtorg uten vekt (Beiarn, Oppeid, Tømmernes, Vensmoen, Inndyr, Misvær, Furulund, Halsa)
AvfallstypePris per m3 ekskl. mva
Restavfall550,17 ,-
Eternitt- og asbestholdig materiale2111,7 ,-
Trevirke798,35 ,-
Impregnert trevirke pr. m33347,83,-
Blandet papir366,99,-
Matavfall
Hageavfall293,98,-
Glass- og metallemballasje312, 86 ,-
Komplekst gjern/metall394,2,-
Inert avfall, flis, leka og betong793,44,-
Klær og tekstiler til materialgjenvinning525,6,-
Landbruksplast0 ,-
 
Levering av enheter - gjelder alle torg
Stykkpris på innlevering av enheterPris per stykk
Risikoavfall (levert i boks på 60L)149,8,-
Kjølemøbler store773,1 ,-
Kjølemøbler små270,97 ,-
Dekk med og uten felg245,7,-
Plastsekk med plastemballasje (260L)69,00 ,-
 
Kjøp av sekk
Sekk til oppbevaring av avfallPris per stykk
Asbestsekken293,07 ,-