Driften av våre miljøtorg er en del av den kommunale renovasjonsordningen som betales av husholdningene i Salten. Bedrifter kan dermed ikke levere levere avfall gratis fordi håndtering og behandling av næringsavfall ikke skal være dekket av det kommunale gebyret.

Næringskunder kan levere avfall til alle våre miljøtorg bortsett fra Bodøelv og Vikan. På Vikan er det et eget bedriftstorg i tilknytning til Vikan Avfallsanlegg tilrettelagt for næringsavfall.

Prislisten under er gjeldende fra 1.mars 2023. Det er gratis å levere landbruksplast for næringskunder.

Priser ved miljøtorg med vekt (Reipå og Fauske)
NæringsavfallPris per 1000 kg eks. mva.
Restavfall3493,52 ,-
Eternitt- og asbestholdig materiale1885,45 ,-
Trevirke1782,05 ,-
Impregnert trevirke3736,42 ,-
Blandet papir2621,39 ,-
Matavfall2208,85 ,-
Hageavfall1230,95 ,-
Glass- og metallemballasje782,15 ,-
Inert avfall: flis, leka og betong1416,85 ,-
Komplekst jern782,15 ,-
Klær og tekstiler til materialgjenvinning782,15 ,-
Landbruksplast0 ,-
 

 

Priser miljøtorg uten vekt (Beiarn, Oppeid, Tømmernes, Vensmoen, Inndyr, Misvær, Furulund, Halsa)
AvfallstypePris per m3 ekskl. mva
Restavfall501,00 ,-
Eternitt- og asbestholdig materiale2074,00 ,-
Trevirke712,82 ,-
Impregnert trevirke pr. m32989,14 ,-
Blandet papir327,67 ,-
Matavfall1104,43 ,-
Hageavfall262, 49 ,-
Glass- og metallemballasje312, 86 ,-
Komplekst gjern/metall351, 97 ,-
Inert avfall, flis, leka og betong708,43 ,-
Klær og tekstiler til materialgjenvinning469, 29 ,-
Landbruksplast0 ,-
 
Levering av enheter - gjelder alle torg
Stykkpris på innlevering av enheterPris per stykk
Risikoavfall (levert i boks på 60L)263,94 ,-
Kjølemøbler store604,86 ,-
Kjølemøbler små241,94 ,-
Dekk med og uten felg281,03 ,-
Plastsekk med plastemballasje (260L)69,00 ,-
 
Kjøp av sekk
Sekk til oppbevaring av avfallPris per stykk
Asbestsekken293,07 ,-