Det er en viktig oppgave for Iris å forhindre at farlig avfall havner i naturen. Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kan forårsake skade på alle organismer om avfallet ikke tas forsvarlig hånd om. Hos Iris sørger vi for at ditt miljøfarlige avfall blir behandlet på en slik måte at det ikke er til skade for mennesker eller natur.

I 2015 sto et nytt moderne bygg ferdig for håndtering og mellomlagring av farlig avfall. Det er også gjort betydelige investeringer i mer kompetanse hos ansatte på dette området. 

Det er gratis for husholdningskunder å levere farlig avfall ved våre anlegg. Kostnaden for dette inngår som en del av renovasjonsgebyret. 
Alt farlig avfall lagres på forsvarlig måte, og sendes videre for behandling. Som tabellen nedenfor viser, har mengden farlig avfall som er levert til våre anlegg økt i 2017. Tabellen viser mengdene av farlig avfall som er videresendt fra våre anlegg, samt hvor mye det utgjør per innbygger i Salten. 

 

Farlig avfall levert på Miljøtorgene
Miljøtorg201520162017
Beiarn13 37810 82812 161
Bodø98 64686 963103 165
Vikan82 50498 109171 098
Misvær23 3209 05020 351
Fauske59 25492 070107 283
Inndyr9 02210 45119 996
Reipå56 70060 83879 465
Tømmernes10 8049 19418 974
Vensmoen41 11834 93346 513
Furulund14 33517 75729 530
Miljøbåtrute Bodø, Gildeskål, Meløy4 8740-
Totalt423 045449 045619 939
Kilo pr. innbygger i Salten5,35,57,6

(tallene i kilo)

Innsamlet avfall fra Miljøbåten i 2017 ligger i mendene på Miljøtorg Vikan. 
Økningen på 170 tonn fra 2016 til 2017 kommer i all hovedsak fra mottak av klorparafinvinduer. 

Noe av variasjonene i mengde per år er et resultat av at dette avfallet kun registreres i kilo ved videresending, og ikke ved mottak. Avfall som ligger på lager er derfor ikke registrert her.

 

Fraksjon201520162017
Impregnert trevirke/kreosot trevirke9671174594
Asbest (eternitt)267272299
PCB-vinduer12 75036 5054000
Klorparafinvinduer54 01278 051124 180
Totalt952 396741 090876 380

Den store nedgangen i impregnert trevirke/kreosot trevirke skyldes sterkere kontroll med levering fra næringslivskunder som tidligere har levert gratis.