Daglig leder: Øistein Aleksandersen 
Stiftet: 2008
Antall ansatte: 4
Eies av: Iris Produksjon AS 40,45 %, Lofoten Avfallselskap 19,00 %, Sørheim Holding 6,38 %, Egersund Group 34,17 %. 

Nofir samler inn og demonterer kassert oppdretts- og fiskeriutstyr fra Norge, Europa, Tyrkia, Afrika og Nord Amerika. Materialene som samles inn blir gjenvunnet og nyttet i nye produkter.
Nofir har gjennom sin virksomhet i 2017 samlet inn til gjenvinning 7 428 tonn kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge og resten av Europa primært, men også fra Tyrkia. Dette har spart miljøet for anslagsvis 26 700 tonn CO2-ekvivalent-utslipp (noe som tilsvarer mer enn 66 000 flypassasjerer mellom Oslo og London), samt redusert forbruket av oljeekvivalenter på anslagsvis 12 600 tonn. Nofir er trolig den største aktøren i Europa på vårt område.

Nofir har et datterselskap i Litauen; UAB Nofir og et datterselskap Nofir Geri Donusum San.Tic.Ltd.Sti i Tyrkia. Det meste av det vi samler inn blir sendt til Litauen for demontering og videre bearbeiding.

I 2017 har vi hatt tre ulike prosjekt som har mottatt støtte gjennom skattefunn-ordningen.

Nofir fortsetter å ta et samfunnsansvar gjennom sponsing av festivaler som Folk&Fisk, en hundekjører og Bodø Dykkelubb sin opprensking i Saltstraumen. Videre sponses et lokalt barnehjem, en sangskole, samt et junior fotballag i Litauen.

2017 ble det beste året for Nofir så langt når vi ser på mengder materialer innsamlet. Det økonomiske resultatet av virksomheten er bra.

Selskapets visjon: Bringing value to marine waste.
Selskapets forretningside: Collecting and recycling discarded equipment from fishing and fish farming.

Nofir har også i 2017 samarbeidet med Fiskeridirektoratet i deres årlige opprenskingstokt langs kysten. Det som samles inn og er i en slik tilstand at det kan gjenvinnes, blir gjenvunnet via Nofir.

Nofir deltar også aktivt i andre prosjekter som omhandler det å redusere forurensingen i havet. Fishing for Litter, The Healthy Seas initiativ og Circular Ocean er tre eksempler.

 

Nofir UAB Litauen
20162017
Driftsinntekter22 60016 100
Resultat før skatt1 800-400

 

Nofir Tyrkia
20162017
Driftsinntekter4602 100
Resultat før skatt-123641

Her kan du se mer om virksomheten til Nofir. 
https://www.youtube.com/watch?v=r1yvl_VrzoM