Daglig leder:  Anders Tverbakk 
Stiftet:  2001
Antall ansatte:  21
Eier: Retura Norge AS (6,97 %) 

Retura Iris AS ble stiftet i 2001, og er et av tre datterselskap i Iris konsernet. Vi leier arealer til kontor og oppstillingsplass for biler og utstyr av Iris Salten IKS på Vikan avfallsplass i Bodø.

Selskapet håndterer alle typer avfall fra næringsliv i Salten, samt leverer tjenester utover den ordinære husholdningsrenovasjonen til privatmarkedet. Retura Iris har ansvar for at alle sentrale avtaler gjennom Retura-samarbeidet håndteres i Nord-Norge.

Retura Iris arbeider for å finne frem til riktige miljømessige løsninger for kunder og egen drift. De fleste av selskapets biler er under 5 år og de fleste tilfredsstiller krav til Euro 6. De eldste bilene tilfredsstiller krav til Euro 5.

Transportvirksomheten i selskapet medfører forurensing av ytre miljø gjennom eksosutslipp, støv og støy. Utslipp ligger innenfor de verdier som er godkjent for transport. Det er etablert internkontrollsystem for selskapets påvirkning av det ytre miljø, og selskapet er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.

Retura Iris har ansatt en ny medarbeider i 2017, og har 21 fast ansatte. Fordelingen er 4 kvinner og 17 menn.  Styret har fem eiervalgte medlemmer, der to er kvinner. I tillegg er det ett styremedlem som er valgt av de ansatte.

Det jobbes aktivt med å ivareta likestilling, både under daglig drift, og når det gjøres ny-rekruttering. Selskapet har en personalpolitikk som ansees å være kjønnsnøytral og en lønnspolitikk som innebærer at arbeid av lik verdi skal gi lik lønn.

Omsetningen i 2017 ble 56,4 mill. og selskapet har solid økonomi.

Selskapets visjon: Avfallstjenester i verdensklasse – For et miljø i balanse

Selskapets forretningside: Vi leverer trygge og effektive avfallstjenester i hele Salten

Selskapets verdier: Solid, effektiv og nyskapende.