Daglig leder: Fredrik Korpe
Stiftet:
 Desember 2015
Antall ansatte: 5

Mivanor er en totalleverandør av renseløsninger for industrielt avløpsvann. Vi leverer kjemisk/mekanisk vannbehandling med MivaMag™ som er en kombinasjon av kjemisk felling, flokkulering og avvanning med Magnetisk Partikkel Separasjon. Vi leverer også biologisk vannbehandling med MivaBio™ som skreddersys etter kundens behov utfra plasstilgang og rensekrav. 

Mivanor bistår også kundene med konsulenttjenester innenfor industriell vannrensing og finner løsninger utfra kundens krav og behov.

Selskapets forretningsidé: Utvikle, selge, bygge og drifte renseanlegg for industrielt avløpsvann

Mivanor lever etter verdiene: Pålitelig, Skikkelig og Nyskapende.

Mivanor har pr desember 2017 levert 7 stk renseanlegg, fem til deponier, et til notbøteri og et til settefisk-anlegg.
Tre anlegg er under bygging og blir levert første halvår 2018. Mivanor har totalt kontrakt på 8 anlegg hvorav 7 skal leveres i 2018.

Mivanor har i 2017 utviklet tettere samarbeid med strategisk viktige samarbeidspartnere som skal løfte vår kvalitet, kapasitet og kompetanse innenfor vannrensing. FOU har vært i fokus i 2017 som har resultert i en standardisert produkt, bedre renseresultat og stabilere drift på anleggene. Vi har i 2017 styrket bemanningen med to personer. En prosessingeniør og en serviceingeniør. Det er et godt arbeidsmiljø i Mivanor med et lavt sykefravær på 1,1%. Vi ser frem til et meget spennende 2018!