Iris henter grovavfall og farlig avfall annet hvert år på øyene i Salten. Dette er et tilbud som er meget godt mottatt av båd e fastboende og fritidspendelere. 
Vi har et klart mål om å flytte transport av avfall fra hovedanlegget på Vikan fra vogntog til båt og bane. I 2017 ble det sendt hele 7000 tonn med flis fra Vikan til Sør-Sverige med båt. Dette utgjorde nærmere 300 færre vogntog på veiene. I tillegg sendte vi fler båtlaster med metall ut fra anlegget. 

Spesielt vinterstid er det ingen tvil om at endringene bidrar til bedre trafikksikkerhet.

Alt restavfall, rundt 800 vogntog, ble tidligere sendt fra Vikan til Umeå. I 2017 gikk halvparten av dette med tog fra Bodø til Trondheim. Også store deler av husholdningsplast, papp og papir gikk med tog fra Bodø til videre behandling.

Bilene til Iris Service, som samler inn husholdningsavfall i Bodø, Gildeskål og deler av Fauske, og Retura Iris, som samler inn næringsavfall, kjørte en samlet distanse på vel 412.000 kilometer i fjor. Nedgangen hos Iris Service skyldes i hovedsak at ekstern entreprenør fra 1. april overtok flere av rutene i Fauske og Gildeskål. 

I alle våre selskaper har vi et klart mål om å effektivisere og dermed bidra til å hente like mye avfall ved å kjøre færre kilometer.

Det er også et klart må å redusere forurensingen. Derfor investerte Iris Service i 2015 i to hybridbiler med påbygg drevet av strøm. Reduksjon i drivstoff for disse to bilene i 2016 utgjorde 3000 liter diesel. Det tilsvarer et redusert utslipp av CO2 på åtte tonn. En tredje hybridbil ble bestilt kom i drift i 2017.

Iris Service har hatt god effekt av komprimering av restavfall, papp og plast på miljøtorgene. Det har ga en reduksjon på nærmer 10.000 kilometer i 2017 sammenlignet med perioden før komprimering startet.