Daglig leder: Harald W. Østbø
Stiftet: 2006
Antall ansatte: 23
Eier: Norsk Fiskeriretur AS (40,45%), Rekom AS (9,68%)  

2017 har vært et svært spennende år både driftsmessig og resultatmessig. Avfallsmengdene er fortsatt svakt dalende, bortsett fra jern, metall og bilvrak der vi har hatt en kraftig økning. 

Iris Produksjon har hatt stor ekspansjon i 2017 der vi hadde første full driftsår for ny bilvrak og metallavdeling.  Arbeidet med utvidelse av deponiet ble påbegynt i 2016 og vil bli ferdigstilt sommeren 2018. 
Prosjektene har skjedd parallelt med vanlig drift.

Iris Produksjon leverer store mengder avfall ut fra anlegget. Vi har også i år jobbet for å få flyttet avfallet fra vei og over på bane og båt.
Vi leverte i 2017 7000 tonn med trevirke på båt. Alene utgjør dette er reduksjon på nær 300 vogntog. Bilvrak og en god del jern og metall er også sendt ut med båt. 

I 2017 kjøpte Iris Produksjon seg ytterligere opp som en større eier i Rekom.

Selskapets Visjon: Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på resirkulering av avfall.
Selskapets forretningside: Vi skal motta, behandle og avsette avfall med effektive og nyskapende løsninger.
Selskapets verdier: Raus, Effektiv og Nyskapende.