Daglig leder: Mathis Larsen 
Stiftet: 2001 
Antall ansatte: 35

Iris Service AS kjørte 142.000 kilometer i 2017 for å samle inn 11.000 tonn husholdningsavfall i Bodø, deler av Gildeskål og i deler av Fauske.

Iris Service AS drifter alle miljøtorgene i Salten. I 2017 økte Iris Service AS åpningstidene på flere miljøtorg, og den økte tilgjengeligheten medførte at mengdene som kom inn via miljøtorgene økte med 7,4 % i 2017. Totalt ble det levert 21 000 tonn til våre miljøtorg.

I 2017 økte antall husholdningskunder som er tilknyttet under bakken anlegg med 8 % til 3427 kunder. Iris har i dag i drift 68 anlegg under bakken, hvorav tre befinner seg på Fauske. Det oppleves stor pågang på nye under-bakken anlegg.

Iris Service AS har fokus på ytre miljø ved at alt avfallet som hentes på miljøtorgene komprimeres for å redusere antall lass som kjøres inn. Et lass komprimert avfall tilsvarer to lass ukomprimert avfall. I tillegg har selskapet tre hybrid renovasjonsbiler som medfører en reduksjon på 12 tonn CO2 i året.