Daglig leder: Karianne Jakobsen 
Stiftet: 2003
Antall ansatte: 22
Eies av: Iris Salten (98%) Universitetet i Nordland (2%)
 

Det som kjennetegner Labora er stort fagmiljø med høy kompetanse og stor arbeidsglede. I juni 2017 flyttet Labora inn i nye, moderne lokaler på Rønvikleira. 1400 kvm med laboratorium og kontorer. Nytt bygg sikrer utviklingsmuligheter for fremtiden. Sammen med PatoGen AS i Ålesund har Labora startet et nytt datterselskap, som er i drift fra 1.1.18: PatoGen Nord. Selskapet skal drive med PCR analyser for fiskesykdommer for de tre nordligste fylkene.

Omsetningen i Labora er fra 2016 til 2017 økt fra ca. 27,1 mill i 2016 til 28,6 mill i 2017. Labora vokser i markedet og har kunder i hele Nord-Norge. Sykefravær i 2017 er på 2,59 prosent. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2017.

Labora er et akkreditert analyselaboratorium som utfører mikrobiologiske og kjemiske analyser av vann, næringsmidler, fôr, avløpsvann, dusjanlegg og bassenger. Kunnskapen og analysene selskapet leverer er viktig for forebygging av sykdom og sørger for god beredskap innen mat- og vannbåren smitte i regionen. Selskapet har også egen avdeling for fiskehelsetjenester. Avdeling for fiskehelse driver med forebyggende fiskehelsearbeid hos oppdrettsselskaper i Salten.

Selskapets visjon: Viktig for folk og næring i nord
Selskapets forretningside: Ledende kompetanse innen laboratorietjenester og fiskehelse i nord
Selskapets verdier: Kompetent, pålitelig, hjelpsom og tett på.