Iris Salten er en viktig bidragsyter til nyskaping i Salten, blant annet gjennom støtte til ulike tiltak fra Iris-fondet. Et viktig prosjekt som Iris har hatt en sentral rolle i utviklingen av, er Trainee Salten. 

I dag samarbeider over 20 bedrifter innen offentlig og privat virksomhet om å få inn unge kandiater med høy kompetanse til egen bedrift og regionen. Å være med i et felleskap for å gi unge med høy kompetanse muligheter, slik at de blir værende i regionen, er en viktig del av vårt samfunnsansvar. 

Siden ordningen ble etablert i 2006 har 12 traineer vært innom våre selskaper. Av disse har nå fire personer fast jobb i Iris Salten eller tilknyttede selskaper. Iris Salten har også støttet ordningen økonomisk, og er hovedsponsor for Trainee Salten. 

I 2017 tok Iris Produksjon inn to lærlinger i bedriften. Det er første gang at selskapet har lærlinger i staben. Også Iris Service har tegnet kontrakt med en lærling, som vil være på plass i 2018. 

Samarbeidet med Filmfest Salten ble videreutviklet i 2014. Mange av de 1000 10. klassinger i Salten som er med i prosjektet, valgte å lage film om miljø, kildesortering eller andre avfallsrelaterte temaer. Filmene blir presentert på den store filmfesten på vårparten 2017. Denne satsingen vil også gjøre det mulig for Iris å bruke filmer som er laget i kommunikasjonen ut til våre kunder om avfall og kildesortering. 

Iris-konsernet består av både kommersielle og ikke-kommersielle selskaper. 40 prosent av utbyttet fra de kommersielle selskapene blir enten satt av i fond til fellesprosjekter i Salten, eller betalt ut som utybytte til eierkommunene.

Pr. 31.12. 2017 står 3.630.994 kroner på Fond for interkommunalt samarbeid (Irisfondet). Det ble i 2017 utbetalt 4.980.000 kroner til 8 ulike prosjekter. 

Iris-konsernet er opptatt av å bidra til utvikling av samfunnet rundt oss utover egen virksomhet, og har støttet flere samfunnsnyttige organisasjoner.

Retura Iris og Iris Produksjon har også i 2017 vært en bidragsyter til lokale lag og foreninger gjennom blant annet avfallsløsninger på store arrangementer.