Facebook er en viktig kommunikasjonskanal for å nå våre kunder med rask informasjon. Vi hadde som mål å få både 10.000 tilhengere og 10.000 følgere i 2017. Det klarte vi etter en fantastisk innsats blant våre ansatte som deltok i en intern verve-konkurranse blant sine følgere. 

Det meste på Facebook handler om å få flest mulig til å dele og like. Først da oppnår vi rekkevidde på postingene. Det viser den store populariteten for våre Skrotfunn, som fortsatt er et meget populært innslag på Facebook-siden vår.

Vi bruker Facebook aktivt som annonsemedium. Det være seg stilling ledig, viktige informasjon om kildesortering, nyheter som mottak av biler og båter eller andre saker som for eksempel Aksjon Reine Strender eller fastfrosset matavfall.
Retura Iris har også gjennomført flere konkurranser på Facebook med stor rekkevidde.

I 2017 publiserte vi ca 150 innlegg på Facebook. I gjennomsnitt nesten tre innlegg i uka.
Vi har gjort endringer på måten vi poster nyheter fra hjemmesiden med link til hjemmesiden, for å få mer trafikk på hjemmesiden.  Vi har publisert omtrent et skrotfunn i uka. Dette er desidert det mest populære innslaget.
Nytt i 2017 er presentasjon av videofilmer. Disse har vi hatt stor rekkevidde på.

Kundesenteret  har i stor grad tatt seg av den dalige svartjenesten.