Etter at Iris Service overtok driften av Miljøtorg Vikan 1. september 2015, drifter selskapet nå alle de 11 miljøtorgene til Iris Salten. 

Det er viktig for oss å legge til rette for gode mottaksordninger på våre miljøtorg. Derfor ble det i 2012 satt igang en storstilt oppgradering. Først ut var Miljøtorg Oppeid og Miljøtorg Misvær. 
I 2014 ble det gjort en betydelig oppgradering av Miljøtorg Furulund i Steigen. I 2015 ble arealet på Inndyr utvidet med to mål. På Miljøtorg Fauske ble kjøremønsteret endret. Det ble etablert nye selvbetjente vekter, som gjør det langt enklere for kundene å levere avfall. 

I 2016 startet arbeidet med ombygging/nybygg på Miljøtorg Tømmernes, og etableringen av  et nytt Miljøtorg på Halsa i Meløy. Nytt rampe for matavfall og nytt bygg sto ferdig på Tømmernes rett før jul i 2017. Arbeidet på Halsa ble forsinket. Det nye Miljøtorget her vil bli ferdig etter ferien 2018.

Iris skal gjøre det enkelt for folk i Salten å bli kvitt avfallet sitt. Derfor har alle Miljøtorg åpent pålørdager fra 1. april til 1. september,  og fra 1. januar 2017 er åpningstiden på ukedag på Furulund og Oppeid utvidet med to timer. 

Store deler av husholdningsavfallet blir hentet hjemme hos kunden. Avfall som husholdningskundene ikke kan legge i dunken, kan leveres på våre miljøtorg. Alle fraksjoner, bortsett fra restavfall, er gratis å levere her. Kostnadene for dette inngår i renovasjonsgebyret. Vi blir stadig bedre på å gi kunden mulighet til å sortere, slik at restavfallet reduseres som igjen gir lavere pris for levering av avfall. Våre 11 Miljøtorg tok imot 21.696 tonn med avfall  i 2017. Det er en økning 7,4 prosent fra 2016.
  
Andelen av avfallet som er levert av bedrifter, varierer på de ulike miljøtorgene. Det meste av næringsavfall samles inn og behandles av Retura Iris, som plasserer containere og andre beholdere ute hos kunden, og tømmer disse ved behov. Slike tjenester kan også kjøpes av privatkunder, eksempelvis ved husoppussing.

I tillegg til dette er det en del bedrifter som leverer avfall direkte på Vikan avfallsplass. Store deler av dette består blant annet av avfall som slam, industriavfall og jordmasser.
  
 

Mottatt mengder avfall på Miljøtorgene
Miljøtorg201520162017
Reipå371437903687
Vensmoen187715111805
Bodø225121102215
Fauske754371868478
Tømmernestet174815701444
Oppeid432432419
Furulund602601566
Misvær238180193
Beiarn205212193
Inndyr323269244
Vikan-24142452
Totalt196922020721696

(mengdene er i tonn)

Økningen i antall tonn ved Vensmoen og Fauske skyldes uttransport av trevirke som lå på lager fra 2016. Tidligere ble trevirke transportert rett til Sverige fra disse Miljøtorgene, mens det fra 2017 ble kjørt til Vikan. Det medfører at det ikke lengre er trevirke på lager på disse Miljøtorgene.