Det er en viktig oppgave for Iris å forhindre at farlig avfall havner i naturen. Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kan forårsake skade på alle organismer om avfallet ikke tas forsvarlig hånd om. Hos Iris sørger vi for at ditt miljøfarlige avfall blir behandlet på en slik måte at det ikke er til skade for mennesker eller natur.

I 2015 sto et nytt moderne bygg ferdig for håndtering og mellomlagring av farlig avfall. Det er også gjort betydelige investeringer i mer kompetanse hos ansatte på dette området. 

Det er gratis for husholdningskunder å levere farlig avfall ved våre anlegg. Kostnaden for dette inngår som en del av renovasjonsgebyret. 
Alt farlig avfall lagres på forsvarlig måte, og sendes videre for behandling. Som tabellen nedenfor viser, har mengden farlig avfall som er levert til våre anlegg økt i 2016. Tabellen viser mengdene av farlig avfall som er videresendt fra våre anlegg, samt hvor mye det utgjør per innbygger i Salten. 

 

Farlig avfall levert på Miljøtorgene
Miljøtorg2013201420152016
Beiarn7 6554 93313 37810 828
Bodø85 40393 76898 64686 963
Vikan105 17693 65182 50498 109
Misvær10 4234 82523 3209 050
Fauske54 96476 18459 25492 070
Inndyr15 89312 8619 02210 451
Reipå22 72052 76656 70060 838
Tømmernes5 0366 96910 8049 194
Vensmoen26 18224 78241 11834 933
Furulund4 75115 72714 33517 757
Miljøbåtrute Bodø, Gildeskål, Meløy2 79004 8740
Totalt343 053396 970423 045449 045
Kilo pr. innbygger i Salten4,35,05,35,5

Noe av variasjonene i mengde per år er et resultat av at dette avfallet kun registreres i kilo ved videresending, og ikke ved mottak. Avfall som ligger på lager er derfor ikke registrert her.

I tabellen over er impregnert trevirke/kreosotmaterialer, asbest, klorparafinvinduer og pcb-holdige isolerglass ikke tatt med. 
Under følger en oversikt over mottatt mengde fra disse fraksjonene i 2015 og 2016.

Fraksjon201420152016
Impregnert trevirke/kreosot trevirke684 690667 910357 135
Asbest (eternitt)266 495266 724269 399
PCB-vinduer23 30012 75036 505
Klorparafinvinduer42 58054 01278 051
Totalt1 017 065952 396741 090

Den store nedgangen i impregnert trevirke/kreosot trevirke skyldes sterkere kontroll med levering fra næringslivskunder som tidligere har levert gratis.