Daglig leder: Johnny Brovold 
Stiftet: 2001 
Antall ansatte: 32

Iris Service AS kjørte 202.500 kilometer i 2016 for å samle inn 12.500 tonn husholdningsavfall i Bodø, Gildeskål og i deler av Fauske.

Innsamling av glassemballasje og hermetikk var i 2016 på 545 tonn, en økning på 61 tonn sammenlignet med året før. Økningen har sammenheng med hyppigere henting hver måned i 2016 i hele Bodø. 

15 prosent av våre husholdningskunder i Bodø har under bakken anlegg for oppsamling av avfall. Økningen i fjor var på 207 abonnenter. I Fauske bruker tre borettslag under bakken anlegg.

For å redusere kjørelengden har Iris Service siden 2013 komprimert rest-avfallet på flere miljøtorg før transport til Vikan. Mengden har økt hvert år, og for 2016 har vi spart miljøet for ca. 15 tonn CO2. I tillegg bruker selskapet to renovasjonsbiler med EL-påbygg, Disse bidrar med en reduksjon av ytterligere 8 tonn CO2.

Iris Service drifter alle miljøtorgene i Salten. Samlet er det mottatt 979 tonn elektrisk avfall og 1548 tonn metallavfall. Hele 450 tonn farlig avfall er mottatt og videresendt til forsvarlig sluttbehandling.