Avfall med båt og tog har på tre år erstattet over halvparten av vogntogene med avfall ut fra Iris sitt anlegg på Vikan. I år 2016 utgjorde det en reduksjon på hele 850 turer.

Spesielt vinterstid er det ingen tvil om at endringene bidrar til bedre trafikksikkerhet.

Alt restavfall, rundt 800 vogntog, ble tidligere sendt fra Vikan til Umeå. Nå går halvparten av dette med tog fra Bodø til Trondheim. Også all husholdningsplast, papp og glassemballasje og hermetikk går med tog fra Bodø til videre behandling.

Mengden trevirke har økt enormt de siste tre-fire årene. For halvannet år siden fikk Iris Produksjon på plass avtaler, slik at nesten all flis i 2016 ble sendt med båt fra Vikan til Sør-Sverige. Dette utgjør 300 færre vogntog på veiene.

I 2012 fraktet nærmere 1600 vogntog avfall fra Iris sine anlegg ut av Salten. De aller fleste gikk til Sverige. I 2016 fraktet vi like mye avfall ut fra anleggene til iris, men på 750 vogntog. 

Bilene til Iris Service, som samler inn husholdningsavfall i Bodø, Gildeskål og deler av Fauske, og Retura Iris, som samler inn næringsavfall, kjørte en samlet distanse på nærmere 443.902 kilometer i fjor.

I alle våre selskaper har vi et klart mål om å effektivisere og dermed bidra til å hente like mye avfall ved å kjøre færre kilometer.

Det er også et klart må å redusere forurensingen. Derfor investerte Iris Service i 2015 i to hybridbiler med påbygg drevet av strøm. Reduksjon i drivstoff for disse to bilene i 2016 utgjorde 3000 liter diesel. Det tilsvarer et redusert utslipp av CO2 på åtte tonn. En tredje hybridbil ble bestilt i 2016 og levert rett over årsskiftet.

Iris Service har hatt god effekt av komprimering av restavfall, papp og plast på miljøtorgene. Det har gitt en reduksjon på 9580 kilometer i 2016 sammenlignet med perioden før komprimering startet.