Daglig leder: Otto Einar Johansen
Stiftet: 1988
Antall ansatte: 18
Eies av: Iris Salten IKS (73,35%), Hamarøy kommune (25,01%), Tysfjord kommune (1,64%) 

HT Safe har sitt hovedkontor på Oppeid i Hamarøy i nye, moderne og tilpassede lokaler. Vi leverer tjenester innenfor sentralbord, ruteopplysning, bestillingstransport, legevaktformidling og helsefaglig trygghetsalarmmottak til 70 forskjellige bedrifter, kommuner og fylkeskommuner.

Vårt slagord er: «ALLTID TILGJENGELIG» - gjennom våre sentralbordtjenester gjør vi kundene «ALLTID TILGJENGELIG», og gjennom vårt døgnåpne helsefaglige alarmmottak er vi «ALLTID TILGJENGELIG» og leverer trygghet til våre 7500 trygghetsalarmbrukere.

HT Safe AS er landets eldste døgnbemannede bedrift innen helsefaglig mottak av trygghetsalarmer, legevaktsformidling, sentralbordtjenester. Vi er i dag landets største aktør på 177 ruteopplysning. HT Safe besvarer 177 Ruteopplysningen for 4 fylker: Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane, og vi betjener bestillingstransport for Finnmark og Nord-Trøndelag.

Vårt helsefaglige alarmmottak betjener 7500 trygghetsalarmbrukere i 42 kommuner over hele landet. Vi har legevaktsformidling for Hamarøy kommune, og vi leverer sentralbordtjenester til Hamarøy kommune og til mer enn 20 andre bedrifter.

Selskapet betjener også sikkerhetsalarmer på oppdrettsanlegg.

Gjennom 2016 har vi fått nye kunder til våre sentralbordtjenester, og bestillingstransport. Sammen med langsiktige kontrakter for 177 Ruteopplysningen gir dette et langsiktig og godt økonomisk fundament for vår virksomhet helt fram mot 2020.

Velferdsteknologi er et satsningsområde for alle kommuner som ønsker å legge til rette for at flere eldre skal kunne bo lenger i eget hjem. Gjennom 2016 har framtidens digitale mottak for informasjon fra velferdsteknologisk utstyr blitt forberedt, og selskapet er godt forberedt på å være med i konkurransen om disse oppdragene.

Arbeidsmiljøet i HT Safe er veldig godt. Korttidssykefraværet i 2016 endte på 2,7 %, mens vi hadde langtidssykefravær på 4,7 %.  

Omsetningen ble i 2016 på 11,1 mill.