Daglig leder: Karianne Jakobsen 
Stiftet: 2003
Antall ansatte: 22
Eies av: Iris Salten (98%) Universitetet i Nordland (2%)
 

Det som kjennetegner Labora er stort fagmiljø med høy kompetanse og stor arbeidsglede. Vi har hatt fokus på å synliggjøre kompetansen vår og bruke sosiale medier til dette.

I 2016 har Labora utvidet staben med to faste ansatte og en trainee fra trainee Salten programmet. Selskapet er i god vekst og skal flytte inn i nye lokaler juni 2017.

Labora har hatt en sterk utvikling i 2016. Omsetningen er økt fra ca. 22,3 mill i 2015 til 27,1 mill. Labora vokser i markedet og har kunder i hele Nord-Norge. Sykefravær i 2016 er på 2,7 prosent. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2016.

Labora er et akkreditert analyselaboratorium som utfører mikrobiologiske og kjemiske analyser av vann, næringsmidler, fôr, avløpsvann, dusjanlegg og bassenger. Kunnskapen og analysene selskapet leverer er viktig for forebygging av sykdom og sørger for god beredskap innen mat- og vannbåren smitte i regionen. Selskapet har også egen avdeling for fiskehelsetjenester. Avdeling for fiskehelse driver med forebyggende fiskehelsearbeid hos oppdrettsselskaper i Salten.

Selskapets visjon: Viktig for folk og næring i nord
Selskapets forretningside: Ledende kompetanse innen laboratorietjenester og fiskehelse i nord
Selskapets verdier: Kompetent, pålitelig, hjelpsom og tett på.