Iris Salten IKS eies av de ni kommunene i Salten: Bodø, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Sørfold, Hamarøy og Steigen. Eierskapet er fordelt etter innbyggertall.

Representantskapet, som består av 21 representanter, er selskapets øverste organ. Representantskapet velges hvert fjerde år i samsvar med den kommunale valgperioden.

Representantskapet velger seks medlemmer til styret. Det syvende medlemmet velges av de ansatte.
 

Representantskapet 2015-2019
KommuneMedlemVaremedlem
BeiarnMonika SandeHåkon Sæther
BodøHåkon Andreas Møller1. vara Øistein Mathisen
Ann Kristin Moldjord2. vara Rolf Arnt Sivertsen
Odd Willy Hansen3. vara Astrid Olsen
Simon Gjerstad4. vara Johan Bakke
Ingrid Lien5. vara Svein Olsen
Mona Lillehaug6. vara Jørgen Fjørtoft
Hans Petter Horsgård7. vara Egil Mathisen
Allan Ellingsen8. vara Ingrid Agathe Bay-Larsen
Bente Haukås9. vara Jon Tørset
FauskeJørn Stene1. vara Nils-Christian Steinbakk
Linda Salemonsen2. vara Per-Gunnar Kung Skotåm
Ronny Borge3. vara Gro Anita Olsen
GildeskålPetter Jørgen PedersenTrond Gjelseth
HamarøyJan Folke SandnesMay Valle
MeløySigurd Stormo1. vara Lisbeth S. Amundsen
Per Frøskeland2. vara Mette Bjørnvik
SaltdalRune Berg1. vara Wenche Skarheim
Anne-Britt Sletteng2. vara Tore Skarvik Amundsen
SteigenAsle SchrøderArne B. Vaag
SørfoldLars Kristian EvjenthAnne Lise Evjen Lillegård

Lars Kristian Evjenth er leder for representantskapet.


Styret 2016

Ragnar Pettersen, Fauske, leder
Hilde Furuset Johansen, Gildeskål, nestleder
Jørgen Kampli, Fauske
Kari Holt Storstrand, Bodø
Morten Melå, Bodø
Hege Sørli, Meløy
Robert Pettersen/Per Thomesen, ansatterep. 

Varamedlemmer:
Ole Petter Nybakk, Beiarn
Greta Solfall, Meløy
Britt Kristoffersen, Hamarøy