Slanking av restavfallet og bedre sortering, er det viktigste vi kan gjøre for øke mendgen råvarer fra avfallet som brukes i produksjon av nye produkter. 
 

Totale mengder avfall over tre år

Slår vi sammen avfallsmengdene fra de fem fraksjonene mat, husholdningsplast, glassemballasje og hermetikk, papp og papir og restavfall hentet hos husholdningene i Salten, og levert fra husholdningene på våre Miljøtorg, leverte hver innbygger i Salten i 275 kilo avfall. Det er en nedgang på 9 kilo fra 2015. 

Kildesortering i Salten består av både hente- og bringesystem. For husholdningene ble det gjort endringer i kildesorteringen fra 1. april 2014 da bleier ikke lenger skal kastes i matavfallet, men i restavfallet. 

Følgende fraksjoner hentes hjemme hos husstandene: 

• Papp, papir og drikkekartonger i papirdunken
• Matavfall og hageavfall i matdunken
• Plastemballasje i plastsekken
• Glassemballasje og hermetikk i egen dunk.
• Annet avfall i restavfallsdunken

I husholdningsgebyret inngår også levering av farlig avfall, hageavfall, metall, trevirke, klær og husholdningstekstiler, hvitevarer og annet elektrisk avfall og mindre mengder betong, murstein, keramikk og porselen på våre miljøtorg. Her kan man også levere alle fraksjoner som hentes hjemme, bortsett fra matavfall. Det er kun restavfall man betaler ekstra for. 

Her er oversikt over mottatt mengde fra de fem fraksjonene som vi henter hos husholdningene, og som den enkelte har levert på våre miljøtorg. Næringsavfall er ikke med her. 
 

Matavfall levert Iris tre år

I Salten kan innbyggerne levere små mengder med hageavfall i matavfallet. Det kan være avfall fra plenklipping, små mengder kvist og greiner. Dette innslaget i matavfallet gjør at vi i Salten ligger over landsgjennomsnittet. 

Å redusere matsvinnet er viktig også for oss i Iris. Derfor er vi kommunisert dette ut til innbyggerne de siste årene. Vi registerer en gledelig nedgang i matavfallet i 2016.
 

Husholdningsplast levert tre år

Å få plasten ut av restavfallet og over i en egen fraksjon er viktig. Enda mer viktig er det å få plasten ut av fraksjonenen mat, papp og papir og glassemballasje og hermetikk.
Det er viktig at vi sorterer ut så reine fraksjoner som mulig. For husk, avfallet er råvarer til nye produkter. Der er vanskelig å lage jord av plast, eller nytt pappir av plast. 
 

Papp og appir levert fra husholdningene tre år

Mengden papp og papir har gått ned de siste årene. Det vil si mengden papir har gått ned, mens vi ser en økning på bruk av emballasje, og dermed også levering til oss. All papir, papp og drikkekartonger blir omgjort til nye produkter. 
 

Glassemballasje og hermetikk tre år

Vi har en liten økning på innsamling av glassemballasje og hermetikkbokser av stål og aluminium i 2016. Det er gledelig. Men forsatt kastes det for mye glassemballasje og hermtikkbokser i restavfallet. Der gjør de særdeles liten nytte.
 

Restavfall levert de tre siste årene.

Vi har en liten nedgang i restavfallet i 2016. Nå inviterer vi alle i Salten til en gedigen "slankeprosess" for å redusere mengden restavfall inn til Iris.