Daglig leder: Fredrik Korpe
Stiftet:
 Desember 2015
Antall ansatte: 4

Mivanor er en totalleverandør av renseløsninger for industrielt avløpsvann. Vi leverer kjemisk/mekanisk vannbehandling med MivaMag™, som er en kombinasjon av kjemisk felling, flokkulering og avvanning med Magnetisk Partikkel Separasjon.

Vi leverer også biologisk vannbehandling med MivaBio™ som skreddersys etter kundens behov utfra plasstilgang og rensekrav. 

Mivanor bistår kundene med konsulenttjenester innenfor industriell vannrensing og finner løsninger utfra kundens krav og behov.

Selskapets forretningsidé: Utvikle, selge, bygge og drifte renseanlegg for industrielt avløpsvann.

Mivanor lever etter verdiene: Pålitelig, Løsningsorientert og Nyskapende.

Mivanor har pr desember 2016 levert fem renseanlegg, fire til deponier og et til notbøteri. To anlegg er under bygging og blir levert første halvår 2017.

Mivanor har i 2016 spisset sin kompetanse rettet mot vannrensing og avviklet andre forretningsområder. Dette var grunnlaget for den nye hjemmesiden til Mivanor som nå er på plass.

Vi har i 2016 styrket bemanningen med daglig leder i 100 % stilling, en teknisk prosjektleder og en serviceingeniør, alle tilpasset satsingen mot industriell vannrensing.

Det er et godt arbeidsmiljø i Mivanor med et lavt sykefravær på 1,22%.
Vi ser frem til et spennende 2017.