Daglig leder: Harald W. Østbø
Stiftet: 2006
Antall ansatte: 20
Eier: Norsk Fiskeriretur AS (40,45%), Rekom AS (8,89%)  

2016 har vært et svært spennende år både driftsmessig og resultatmessig. Avfallsmengdene er svakt dalende i 2016, men resultatene har likevel vært svært positive.

Lagring av rene og urene masser bidrar også i år med mesteparten av resultatet. Samtidig ser vi en positiv utvikling på flere andre områder der vi har oppnådd gode avtaler.

Iris Produksjon har hatt stor ekspansjon i 2016 blant annet gjennom etablering av en ny bilvrak og metallavdeling. Det er også etablert ett ekstra vektløp. Arbeidet med utvidelse av deponiet ble påbegynt i 2016 og vil bli ferdigstilt sensommeren 2017. 
Prosjektene har skjedd parallelt med vanlig drift.

Iris Produksjon leverer store mengder avfall ut fra anlegget. Vi har også i år jobbet for å få flyttet avfallet fra vei og over på bane og båt.
All papp som tidligere gikk med bil, totalt 2500 tonn er i løpet av året flyttet over på bane. Vi leverte i 2016 4000 tonn med trevirke på båt. Alene utgjør dette er reduksjon på nær 300 vogntog.

I 2016 kjøpte Iris Produksjon seg opp som en større eier i Rekom fra 4,46% til 8,89 %.

Selskapets Visjon: Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på resirkulering av avfall.
Selskapets forretningside: Vi skal motta, behandle og avsette avfall med effektive og nyskapende løsninger.
Selskapets verdier: Raus, Effektiv og Nyskapende.