Virksomheten i Iris-selskapene i 2016 har vært preget av stor aktivitet med mange prosjekter. 

 

Reine Strender

Sesongen 2016 ble «all time high».
Vi gjennomførte samme opplegg som tidligere år med aktiv bruk av hjemmeside, Facebook og Iris Nytt som publikasjonskanaler. Vi annonserte også på Facebook.

Med 35.000 kilo innsamlet plast fra 113 lokasjoner i 2015, satte vi oss mål på 40.000 kilo i 2016.
Vi sendte ut skriv til velforeninger og alle skolene i Salten, og gjorde aktive framstøt i media.

NRK Nordland gjorde blant annet tv-reportasje fra åpningen 28. april der vi sparket i gang årets aksjon nord for Bodø. Med oss var medlemmer fra Salten Naturlag. Mottoet for 2016 var adopter din strand. Og det er nettopp det Salten Naturlag har gjort.

Vi har i flere år samarbeidet med Bodø Havn om henting av avfall fra strender utenfor allfarvei, og på øyer og holmer, i Salten. Dette samarbeidet ble sterkere formalisert i 2016. Med båten Solvik hentet Bodø Havn avfall fra Fleinvær, Givær, Femris, Bliksvær, Landegode, Helligvær, Karlsøyvær og mindre øyer utenfor Bodø. I enkelte øyområder, som Helligvær, måtte de tre turer for å få med seg alt avfall som var samlet i gule sekker. Denne transporten gjorde at vi nådde nesten 50.000 kilo med strandavfall i 2016.

Et viktig suksesskriterie for aksjonen i 2016 er at Aksjon reine strender i Salten er godt kjent, og at vi har gjort den enda mer kjent i 2016 gjennom bruk av film, Facebook og direkte kontakt.

Videre ville vi aldri klart å få til dette uten gode logistikkløsninger som Bodø Havn og Retura Iris bidrar til.

Mange har gjort en fantastisk innsats med å fjerne plast og annet avfall fra strendene i Salten. I Steigen ble det arrangert en dag der alle skolene i kommunen var ute på strandrydding. Velforeninger, ryddegjenger, skoleklasser, enkeltpersoner har gjort en fantastisk innsats. Det bidrar uten tvil til å sette fokus på det store miljøproblemet med plast i havet og i strandsonen, og ikke minst spre kunnskap om problemet og at det ikke bare nytter å rydde ett år. Neste år kan det være like galt.

Aksjon Reine Strender
201120122013201420152016
Totalvekt i kilo500032.04615.00015.00035.14448.744
Antall sekker41626711250120029284062
Antall ordrer behandlet171085960113169

 

Anbud innsamling

Entreprisen for innsamling av avfall går ut 1 april 2017, og i 2016 ble det arbeidet med nye anbud og avklaring rundt anbudskonkurransen. Entrepriseområdet som tidligere har vært delt i tre entrepriser ble delt i to entrepriser. En for indre og nordre Salten, og en for Meløy og Gildeskål.    

Det var to innbydere SB Transport AS og Retur AS. Oppdraget ble først tildelt SB Transport AS.   Etter klage fra Retur AS, og advokatvurdering ble den avgjørelsen omgjort og Retur AS ble tildelt oppgaven. Det er gjennomført møter mellom Iris og ny entreprenør nå på nyåret for å sikre en best mulig overgang ved skifte av entreprenør.   


Iris-app

I desember 2015 kunne vi endelig lansere Iris-app med blant annet tømmekalender med varsling på mobiltelefonen. Den nye appen inneholder også en rekke andre funksjoner, som åpningstider på miljøtorgene.
Denne løsningen gir oss nå muligheter til å tenke nytt, både når det gjelder pakking og utsending av infopakker, og distribusjon av tømmekalender.
Ved årsskiftet 2015/2016 hadde rundt 4500 brukere lastet ned den nye appen.

Stadig flere lastet ned appen etter hvert som den ble kjent. Vi kjørte kampanjer både på Facebook og i an.no/mobil tidlig på året, og kom opp i 9000 før vi startet desember-kampanjen med bioposer i butikk og tømmekalender på nett og app. Ved årsskiftet var vi oppe i nær 16.000 brukere og i skrivende stund (29. januar 2017) er vi nær 20.000 bruker av appen. Det er vi meget godt fornøyd med!


Bioposer, plastsekker og tømmekalender

For første gang siden innføringen av tredunksystemet i 1998 ble ikke julesekkene med tømmekalender, matavfallsposer og plastsekker delt ut til husholdingene i Salten. Høsten 2016 la vi om hele denne ordningen og etablerte et samarbeid med butikkene i Salten.

Sjokkselger (Iris-stativ) ble satt ut i 83 butikker med plass til gulsekk, bioposer og plastssekker. Vi innførte pris på plastsekkene (20 kr pr rull) som i sin helhet går til butikken.

Det ble gjort et omfattende arbeid med å tilrettelegge for plassering i butikk. Varene er registrert i næringens egen database med strekkoder. Det er også gjort endringer i produksjon med strekkoder på alle produkter. Leveransene tidlig 2017 vil bli gjort i kartonger tilpasset sjokkselgeren.

Tømmekalenderen ble for første gang ikke trykket opp. Vi satset på nedlastinger av Iris-app og nedlasting av kalendere fra hjemmesiden. Med erfaring fra andre avfallsselskaper som har gjort det samme, trodde vi på utsending av rundt 1000 kalendere. Tallet ble langt høyere og havnet i skrivende stund på rundt 3500.

Endringene ble annonsert i både lokalaviser og Avisa Nordland. Videre ble det sendt ut brev til alle husholdningene. Alle skulle dermed være godt forberedt på endringene. Støyen uteble ikke, selv om det var de færreste som reagerte på Facebook, telefoninnlegg i AN og på telefon og e-post inn til kundesenteret.

Det ble hele tiden kommunisert ut at tømmekalenderen ville bli sendt ut til de som ønsket det.

Endringene med sjokkselgere i butikk ble en suksess. Tidlig i 2017 må samtlige butikker følges opp og noen få stativ byttes ut.


Metaller og bilvrak

I januar 2016 ble Iris kontaktet med forespørsel om Iris var interessert i å ta over Norsk Gjenvinning sin virksomhet på metaller og bilvrak som de drev i byen. Dette var vi selvfølgelig interessert i. Iris Produksjon tok over kontakten med NG, ettersom forretningsområdet naturlig ligger under de, samtidig som Iris Salten IKS startet arbeidet med å etablere en tomt for virksomheten.

Etter en rask prosjektering og gjennomført anbudskonkurranse kunne Mesta starte arbeidet med å etablere den 5800 m2 store tomten. 3000 m2 av tomten har betongdekke og 2800 m2 har grusdekke. Arbeidet med tomten har gått smertefritt, og anlegget sto klart for å tas i bruk i oktober.  I tillegg til opparbeidet plate er det satt opp en hall hvor demontering av biler skjer. Arealet tilfredsstiller alle nye krav til biloppsamlingsplasser.


Kundeundersøkelse

Sommeren 2016 gjennomførte vi en stor kundeundersøkelse i regi av Sentio. 304 menn og 296 kvinner fra 20 år og oppover ble stilt en rekke spørsmål om Iris, henteordning, besøk på miljøtorg, sortering, levering av klær til ombruk, tillit til at det de kildesorter blir resirkulert og hvor de henter informasjon fra. 

Hele 54 prosent av de spurte svarte at de henter informasjon fra Iris Nytt. Det var overraskende høyt. Ikke uventet var de fleste i denne gruppen fra 50 år og oppover. Også en stor andel henter informasjon fra vår hjemmeside.

Mange er fornøyd med informasjonen fra Iris. Minst tilfredshet finner vi i gruppen under 30 år og fra 30 til 49 år.

Vi skal legge bedre til rette for mer informasjon rettet mot den yngste aldersgruppen i undersøkelsen blant annet ved produksjon og publisering av ulike videoer om kildesortering i 2017. 


Oppstart nytt deponi

Styret vedtok i 2015 at arbeidet med utvidelse av deponi for forurensede masser skulle starte.  I løpet av vinteren 2016 ble anbudspapirer utarbeidet, og anbudskonkurranse avholdt.  Det var meget god konkurranse om denne jobben, som M3-anlegg med best besvarelse dro i land.    

Arbeidet startet opp i november. Til sammen er det 147 000 m3 med fjell som skal tas ut.  

Det nye deponiet vil gi Iris plass til minimum 500.000 m3 urene masser. Dette tilsvarer mer enn 25 års deponikapasitet med dagens mengder forurensede masser. I tillegg til å kunne løse kommunenes utfordringer med å finne en godkjent plass for forurensede masser, gir dette IP mulighet til å være en sentral aktør dersom det blir store prosjekter på dagens Forsvars-område i Bodø.