Vårt mål om å nå 9000 følgere på vår Facebookside i 2016 klarte vi nesten. Vi måtte et stykke ut i januar 2017 før antallet var på plass. Det meste på Facebook handler om å skape engasjement gjennom å få flest mulig til å dele og like. Først da oppnår vi rekkevidde på postingene. 

Det mest populære innslaget på vår Facebook-side er fortsatt «Skrotfunn». Den store aktiviteten med likere og kommentarer til skrotfunnene, har bidratt til at vi i perioder har hatt enorm stor rekkevidde på våre innlegg. Også de som ikke like mye er blitt delt og likt. Det har med algoritmen Facebook bruker for spredning av innlegg.

Vi har i 2016 økt antall postinger utover Skrotfunn. Det har gitt stor aktivitet både på veggen og på meldingstjenesten.

Kundesenteret  har i stor grad tatt seg av den dalige svartjenesten.