Iris Salten er en viktig bidragsyter til nyskaping i Salten, blant annet gjennom støtte til ulike tiltak fra Iris-fondet. Et viktig prosjekt som Iris har hatt en sentral rolle i utviklingen av, er Trainee Salten. 

I dag samarbeider over 20 bedrifter innen offentlig og privat virksomhet om å få inn unge kandiater med høy kompetanse til egen bedrift og regionen. Å være med i et felleskap for å gi unge med høy kompetanse muligheter, slik at de blir værende i regionen, er en viktig del av vårt samfunnsansvar. 

Siden ordningen ble etablert i 2006 har 12 traineer vært innom våre selskaper. Av disse har tre personer fast jobb i Iris Salten eller tilknyttede selskaper. Iris Salten har også støttet ordningen økonomisk, og er hovedsponsor for Trainee Salten for 2014 og 2015 og 2016 med støtte på 750.000 kroner per år. Videre har Iris-fondet gitt en støtte på 500.000 kroner årlig for samme periode. Dette beløpet er øremerket tilrettelegging for at kommunene skal bli en del av trainee-programmet. 

Samarbeidet med Filmfest Salten ble videreutviklet i 2014. Mange av de 1000 10. klassinger i Salten som er med i prosjektet, valgte å lage film om miljø, kildesortering eller andre avfallsrelaterte temaer. Filmene blir presentert på den store filmfesten på vårparten 2016. Denne satsingen vil også gjøre det mulig for Iris å bruke filmer som er laget i kommunikasjonen ut til våre kunder om avfall og kildesortering. 

Iris-konsernet består av både kommersielle og ikke-kommersielle selskaper. 40 prosent av utbyttet fra de kommersielle selskapene blir enten satt av i fond til fellesprosjekter i Salten, eller betalt ut som utybytte til eierkommunene.

Pr. 31.12. 2016 står 3.940.993 kroner på Fond for interkommunalt samarbeid (Irisfondet). Det ble i 2016 utbetalt 3.677.343 kroner til 10 ulike prosjketer i 2016. 

Iris-konsernet er opptatt av å bidra til utvikling av samfunnet rundt oss utover egen virksomhet, og har støttet flere samfunnsnyttige organisasjoner.

Retura Iris og Iris Produksjon har også i 2016 vært en bidragsyter til lokale lag og foreninger gjennom blant annet avfallsløsninger på store arrangementer.