Et bruktmarked kan arrangeres både ute og inne, og i stort og i smått. Valg av sted vil variere ut fra hva og hvor mye som skal selges, hvor mange som skal delta, og hvilke arealer som er tilgjengelige. Det er viktig å ha tilstrekkelig med plass og lokalitet som ivaretar sikkerheten til alle som deltar.

Her er noen forslag:

Alternativer for hvor man kan ha et bruktmarked

 

Må jeg ha tillatelse?

Eiendomsretten gjør det enkelt å ha arrangementer på egen eiendom. På privat eiendom, f.eks. fra garasjen din, kan du gjennomføre et bruktmarked så lenge du har plass. Er du avhengig av å benytte andres eiendom, f.eks. et kjøpesenter, et næringsbygg, en park, idrettshall eller lignende, kreves det tillatelser og gjerne bruksavtale/leieavtale. Ved bruk av offentlig eiendom anbefaler vi å ta kontakt med kommunen der arrangementet skal finne sted og/eller politiet, for å finne ut av hvilke regler som gjelder.

Hvis arrangementet ditt potensielt kan forstyrre offentlig orden eller trafikk (gjerne hvis du vet det kommer mange mennesker), kan det være nødvendig å informere politiet. Politiet kan gi deg råd om eventuelle sikkerhetsforhold du bør vurdere, som trafikkregulering og “crowd control”.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS): Du må også ta hensyn til HMS når du arrangerer et bruktmarked. Sørg for at det er trygt for både selgere og kjøpere å bevege seg rundt på området. Vurdere å ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig, og sørge for at det er tilgang til toaletter. I tillegg, bør du ha planer for håndtering av avfall før, under og etter arrangementet.
 

Hva trenger jeg av utstyr for å arrangere et bruktmarked?

 • Bord og stativer –- ( det anbefales at selgere/deltakere tar med eget klesoppheng, kasser o.l.)

 • Utstyr til kafésalg, samt sittegrupper dersom det skal tilbys mat og drikke.

 • Lyd/lys ved behov for kunngjøringer? Dette er ikke noe man må, men skal man ha et større arrangement hvor man forventer mange mennesker kan det være lurt.

 • Stikkontakt eller skjøteledninger, slik at deltakere kan koble seg til strøm.

 • Kontanter/vekslepenger.

 • Betalingsterminal og/eller Vipps-konto, og noe sikkert å oppbevare penger i. Ved kontant betaling, kan det være lurt å ha med vekslepenger.

 • Plakater, skilt, informasjon. Her kan det være lurt å ha med sprittusj og papir i tilfelle det er informasjon man må endre på, eller noe som måtte oppstå uventet. Skal markedets tilbud være delt inn i kategorier trenger man gjerne skilt som viser hvor de ulike kategoriene er, slik at besøkende enkelt finner frem..

 • toalettpapir, renholdsprodukter, håndsprit o.l.

 • Telt/beskyttelse mot vær og vind ved utendørsarrangement.

 • Førstehjelpsutstyr

 • Avfallsløsning som sikrer kildesortering.

Rekruttere samarbeidspartnere

Når du arrangerer et bruktmarked kan det være lurt å alliere seg med en eller flere samarbeidspartnere. Her er noen muligheter:

Medarrangører: Det kan være hjelpsomt å samarbeide med andre grupper, enkeltpersoner eller organisasjoner når man skal gjennomføre et bruktmarked. Dette vil gi tilgang til flere ressurser, et bredere nettverk og flere hender under både planlegging og gjennomføring.

Sponsorer: Det er flere relevante instanser som kan være interesserte i å sponse denne typen arrangementer. Både kommune, offentlige støtteordninger/initiativer, lokalt næringsliv, organisasjoner o.l. Sponsorer kan blant annet bidra med finansiering/midler til gjennomføring, materiell, reklame eller andre former for støtte.

Kaféutsalg: Vurderer du å sette opp et utsalg av mat- og drikkevarer kan dette være en fin ekstrainntekt under arrangementet. Folk liker å ta seg en pause og kanskje mingle med venner og bekjente – noe som igjen kan føre til at de blir værende lengre på arrangementet ditt.

Innleie av personell: Avhengig av størrelsen på bruktmarkedet ditt, kan det være nødvendig å leie inn ekstra personell for å hjelpe til med organisering, oppsett, gjennomføring og nedrigg. Dette kan være alt fra sikkerhetspersonell, betjene salgsboder og kafe, til renholdere.

Dugnadshjelp: Det er alltid bra med ekstra hender på et bruktmarked, og dugnadsånden kan virkelig være til stor hjelp. Rekrutter venner, familie, kollegaer eller lokalsamfunnet for å bidra med tid og krefter. Husk å gjøre det klart hva hver enkelt skal gjøre, og takk dem for innsatsen! Det kan også være lurt å sørge for at de frivillige både har gratis mat og drikke under hele arrangementet, som takk for hjelpen. 

Mottaker av overskuddsvarer: For å unngå å kaste de varene som blir igjen etter markedets slutt, kan det være lurt å avtale med en bruktbutikk, en ideell organisasjon o.l. om de ønsker å overta overskuddsvarene fra arrangementet.