Å arrangere bruktmarked, er noe de fleste ikke gjør så alt for ofte, men det er enklere enn du kanskje tror! Problemet er oftest å huske på alt. Under finner du tips til planleggingen, gjennomføringen av selve arrangementet og hva du gjør etter at markedet er slutt.

Planleggingsfasen av markedet
 

Det er flere ting man må vurdere når man skal arrangere et bruktmarked. Det kan være lurt å sette opp en plan for hvordan du ønsker å gjennomføre arrangementet og lage en gjøremålsliste. 

Eksempler på gjøremål kan være: 

 • Hva ønsker du at bruktmarkedet skal inneholde? 

 • Hvilken rolle skal du ha? 

 • Hvem ønsker du å samarbeide med? 

 • Hvor og når skal det arrangeres? 

 • Hvordan skal arrangementet markedsføres? 

 • Hvordan koordinere og legge til rette for selgere og deltakere under selve arrangementet? 

 • Sjekke nødvendige tillatelser. Det er også viktig å sjekke ut om du trenger brukthandelbevilling.

Fasilitere bruktmarked for andre
 

Hvis du ønsker å være vert for et bruktmarked uten nødvendigvis å selge noe selv, vil din viktigste rolle være å fasilitere for andre. Under finner du noen punkter du bør vurdere:

Hvordan nå ut til målgruppen? For å tiltrekke deg selgere og kjøpere til bruktmarkedet, må du først og fremst sørge for å få ordet ut. Du kan bruke tradisjonelle metoder som å henge opp plakater i nabolaget, eller digital markedsføring gjennom sosiale medier. [internlink til hvordan å sette opp Fb arrangement] Husk å målrette markedsføringen din mot de du tror vil være mest interessert i ditt spesifikke bruktmarked/loppemarked.

Hva skal det koste for leie? Du må bestemme deg for om du skal ta betalt for plassen du leier ut til selgerne, og i så fall hvor mye. Ta hensyn til eventuelle utgifter du har i forbindelse med arrangementet, samt hvor mye du tror selgerne er villige til å betale.

Hvordan orientere selgerne? Gi klare instruksjoner til selgerne om hva de kan forvente og hva de har ansvar for. Dette kan inkludere hvor stor plass de får, hva de kan og ikke kan selge, hvem som er ansvarlig for å rigge alt klart og rydde opp etterpå, avfallshåndtering og eventuelle andre regler du har for arrangementet. Når man leier ut bodplass, er det vanlig at leietaker er ansvarlig for sitt eget utsalg, herunder betalingsløsning, varepresentasjon o.l.

Lage kjøreplan for arrangementet: Ha en klar plan for hvordan dagen skal forløpe. Dette inkluderer når selgerne kan begynne å sette opp bodene sine, når kjøpere kan begynne å komme, og når selgerne må begynne å pakke ned/rydde opp.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS): Du må også ta hensyn til HMS når du arrangerer et bruktmarked. Sørg for at det er trygt for både selgere og kjøpere å bevege seg rundt på området. Vurdere å ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig, og sørge for at det er tilgang til toaletter. I tillegg, bør du ha planer for håndtering av avfall under og etter arrangementet.

Ved å være godt forberedt, og tenke gjennom disse punktene i forkant, vil du kunne tilrettelegge for en vellykket dag for alle parter.

Arrangere bruktmarked til et spesifikt formål?

Å arrangere et bruktmarked kan være en fantastisk måte å fremme et bestemt formål på. Dette kan være for å samle inn penger til en veldedig organisasjon, en idrettsklubb, et skoleprosjekt/skoletur eller lignende.

Innsamling: Bestem hvordan du vil samle inn gjenstander til bruktmarkedet. Du kan be folk donere gjenstander de ikke trenger, eller du kan samle inn gjenstander fra ditt eget hjem eller arbeidsplass. Eller hva med å utfordre bedrifter til å donere ting de ikke lenger har bruk for? Her er det bare kreativiteten som stopper deg.

Innleie av personell eller samarbeid med frivillige: Litt avhengig av størrelse, men du kommer mest sannsynlig til å trenge hjelp til å gjennomføre arrangementet. Det er flere ildsjeler der ute, som gjerne stiller frivillig opp for å bidra til en god sak. Be gjerne venner, familie, kolleger, eller medlemmer av organisasjonen/skolen (foreldre) du samler inn penger til om å hjelpe til, eller så kan du hyre inn personell mot honorar. Dette kan være idrettslag, russegrupper, arbeids-og inkluderingsbedrifter, folk som ønsker småjobber o.l. Oppgaver kan være å hjelpe til med oppsett og nedrigg, betjene salgsboder, hjelpe kunder, håndtere betaling, og holde orden.

Betalingsløsning: Det er viktig å ha en effektiv betalingsløsning på plass. Det kan være lurt å tilby flere betalingsalternativer som; kontanter, kort, Vipps osv. Det kan også være lurt å ha vekslepenger tilgjengelig. Dette bør ordnes i god tid i forveien.

Brukthandelbevilling: Det kan hende du trenger en brukthandelbevilling for å lovlig kunne selge brukte varer. Sjekk med lokale myndigheter for å avklare dette.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS): Du må også ta hensyn til HMS når du arrangerer et bruktmarked. Sørg for at det er trygt for både selgere og kjøpere å bevege seg rundt på området. Vurdere å ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig, og sørge for at det er tilgang til toaletter. I tillegg, bør du ha planer for håndtering av avfall under og etter arrangementet.

Hva kan man selge på et bruktmarked?

På et bruktmarked kan du selge nesten hva som helst, så lenge det er i god nok stand til at noen ser verdien i å bruke det igjen. Er varene hele, rene og pene, er de ofte lettere å omsette videre, uten å måtte gå så mye ned i pris.

Noen ønsker å arrangere bruktmarked innenfor en bestemt kategori. 

Kategorier kan være:

 • Bruktmarked for barn (salg av leker, utstyr, barneklær osv)

 • Møbler og interiør

 • Klær, sko og accessories

 • Hus og hage (Byggematerialer, utstyr og verktøy)

 • Antikk/vintage

 • Sport- og fritid

Andre ønsker å selge, gi bort eller bytte hva enn det måtte være. Her er listen nesten uendelig. Men husk! Det er ikke tillatt å selge våpen, alkohol, tobakk, utrydningstruede dyrearter og tyvegods.

Her er noen tips til hva som kan selges på et bruktmarked:

 • Interiør

 • Bøker

 • Stiklinger og frø

 • Rammer og bilder

 • Klær og sko

 • Kjøkkenutstyr/redskaper

 • Blomsterpotter og potteskjulere

 • Verktøy og redskaper

 • Leker og bamser

 • Restegarn

 • Vesker og sekker

 • Smykker

 • Gardiner og duker

 • Hobbyutstyr

 • Puter og tepper

 • Utstyr til kjæledyr

 • Vesker og sko

 • Treningsutstyr

 • Møbler

Trenger jeg brukthandelbevilling?

Om du trenger tillatelse til å arrangere et bruktmarked hvor det omsettes brukte varer, reguleres av Brukthandellova med tilhørende forskrift. 

Det er politiet som utsteder brukthandelbevilling.

Her er viktige momenter og merke seg :

 • Du må ha fått bevillingen før du kan starte virksomheten.

 • Du kan kun drive handel fra steder som er godkjent av politiet. Det gjelder også for lageret.

 • Politiet krever god vandel for å gi bevilling til å drivebrukthandel.

 • Du som er bevillingsinnehaver skal stå for handelen. Hvis andre enn du skal stå for handelen, må også denne personen ha bevilling.

Skjema for å søke om bevilling finner du her:Brukthandel – Politiet.no

Privatpersoner som selger sine egne brukte ting trenger i utgangspunktet ikke brukthandelbevilling. Det samme gjelder for arrangører som fasiliterer for andre selgere, og/eller har et engangs-arrangement. Men, dersom arrangement eller bruktsalget er av et visst omfang og varighet slik at det er å definere som næringsvirksomhet, vil nok krav til bevilling inntreffe.

Handelsvirksomhet med og oppkjøp med sikte på salg av brukte og kasserte ting, inkludert brukte kunstgjenstander og antikviteter, krever løyve fra politiet.

Formålet med loven er å forebygge omsetning av stjålne eller ulovlig mottatte gjenstander og lette politiets arbeid med å spore opp slike gjenstander.

Det er bare handelsvirksomhet i “næring” som krever bevilling, jf. brukthandellova §1 andre ledd, jf. brukthandelforskriften §1 første ledd.

Hvorvidt vilkåret om at handelen drives i næring er oppfylt, beror på en konkret, skjønnsmessig vurdering. For vurdering av skillet mellom “hobby” og næring kan et skattekontor, en jurist eller politiet kontaktes.

Momenter til vurdering av næringsbegrepet:

 • Beløpsgrensen i merverdiavgiftsloven spiller gjerne inn i vurdering av om handelen er å anse som næringsvirksomhet. (Pr. 2023 er omsetningsgrensen på kr. 50.000,– i løpet av 12 mnd)

 • Handelen må ha et visst omfang og varighet, eks. antall objekter, men også verdi.

 • Virksomheten må objektivt sett være egnet til å gi overskudd i nær (overskuelig) fremtid. Altså at det er en rimelig mulighet for at omsetningsoppgaven viser netto betalbar merverdiavgift.

Iris Salten anbefaler arrangører som skal fasilitere eller arrangere arrangement hvor det skal selges, byttes eller gis bort større mengder brukte varer – og som er i tvil – om å ta kontakt med sitt lokale politikontor for en vurdering om det bør søkes om bevilling knyttet til gjennomføring av arrangement(er).

Vi anbefaler å lese brukthandellova inkl. forskrift for en helhetlig forståelse av regelverket. link: lov og forskrift.

Må jeg legge på Merverdiavgift når jeg selger brukte varer? 

Merverdiavgift (mva) er en avgift som virksomheten din krever inn fra kundene dine på vegne av staten. Mva må legges på de fleste varer og tjenester når du selger disse (utgående mva). På samme måte får du fradrag for mva for de fleste varer og tjenester du kjøper inn til virksomheten (inngående mva).

Det er imidlertid først når du har solgt mva-pliktige varer og tjenester for over 50 000 kroner innenfor en periode på 12 måneder at du skal registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret. Det skal ikke legges til utgående mva på salget før virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Les mer her: Merverdiavgift

Finne tid og sted

Når er det mest gunstig å ha arrangementet?

Valg av tid og sted for bruktmarkedet ditt er viktig. Dette kan påvirke antall besøkende, og dermed suksessen til arrangementet ditt.

Når: Bruktmarkeder kan arrangeres hele året, men det kan være lurt å følge sesongen. For eksempel, folk kan være mer tilbøyelige til å kjøpe gjenstander i forbindelse med skifte av årstider, høytider, skolestart og lignende.

Det kan også være lurt å sjekke hva som skjer i ditt område på den planlagte dagen for ditt bruktmarked. Konkurrerer du med andre store arrangementer, kan det påvirke antall besøkende.

Vanligvis tiltrekker helger eller kveldstid mest familiefolk, men også mange andre.

Spesielt/nisje: Arrangerer du et unikt eller nisjefokusert bruktmarked, f.eks. innenfor en sjelden varegruppe eller kategori,kan det være lurt å gjøre det over et begrenset tidsrom. Dette kan skape en følelse av eksklusivitet, og gi potensielle kjøpere en følelse av "nå eller aldri".

Generelt: Generelle bruktmarkeder kan ha fordel av å strekke seg over flere dager eller til og med gjentas flere ganger gjennom året. Dette gir flere folk sjansen til å delta, og det kan tiltrekke forskjellige folk som kanskje ikke kunne komme på den aktuelle dagen.


Når det kommer til valg av sted, bør du vurdere både tilgjengelighet og kapasitet. Stedet bør være lett tilgjengelig, enten til fots, med bil eller offentlig transport. Det bør også være nok plass til både selgere og besøkende, samt mulighet for parkering om nødvendig. Husk å sjekke hva som kreves av tillatelser eller leieavtaler for å ta andres eiendom i bruk.