Metallemballasje er:

  • hermetikkbokser
  • leverposteibokser
  • majones- og kaviartuber
  • aluminiumsformer
  • aluminiumsfolie
  • telysholdere
  • drikkebokser uten pant
  • metallkorker

Tips! Metall som ikke er emballasje leveres gratis som egen fraksjon på alle våre miljøtorg.

 

Hvordan levere

Hermetikkemballasje legges sammen med glassemballasjen i den grønne bøtta/dunken med grønt lokk, som vi tømmer hver måned/annen hver måned. I tillegg kan du levere avfallet gratis på alle Iris Miljøtorg.

 

Hva skjer med metallemballasjen?

All metallemballasje blir smeltet om til nye produkter. Hermetikkboksene blir til nytt stål og aluminiumsproduktene blir smeltet om og brukt i produksjon av nye varer, som f. eks stekepanner. 

Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes nærmest i det uendelige uten at kvaliteten blir dårligere. Når vi gjenvinner glass- og metallemballasje sparer vi råvarer og bruker bare en brøkdel av energien som går med til produksjon av nytt glass og metall.

 

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.