Metallemballasje er:

  • hermetikkbokser
  • leverposteibokser
  • majones- og kaviartuber
  • aluminiumsformer
  • aluminiumsfolie
  • telysholdere
  • drikkebokser uten norsk pant
     

Metall som ikke er emballasje leveres gratis i egne containere på alle våre miljøtorg.

 

Hvordan levere

Metallemballasje kaster du i beholderen med grønt eller turkis lokk. Du kan også levere metallemballasje gratis på alle Iris Miljøtorg.

 

Hva skjer med metallemballasjen?

All metallemballasje som samles inn fra Salten blir levert til selskapet Sirkel AS. Hermetikkboksene blir til nytt stål og aluminiumsproduktene blir smeltet om og brukt i produksjon av nye varer, som for eksempel sykler.

Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes nærmest i det uendelige uten at kvaliteten blir dårligere. Når vi gjenvinner glass- og metallemballasje sparer vi råvarer og bruker bare en brøkdel av energien som går med til produksjon av nytt glass og metall.

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.