Trevirke

Det er gratis for privatpersoner å kvitte seg med blandet trevirke.

Hvordan levere trevirke

Trevirke kan leveres på alle Iris miljøtorg, unntatt Miljøtorg Bodø (pga. plassmangel). På milljøtorgene sorteres trevirket i to kategorier, trevirke og impregnert trevirke. Ved torget på Vikan og Fauske sorteres også ubehandlet trevirke ut (trevirke som ikke er malt eller lakket). 

Impregnert trevirke klassifiseres som farlig avfall. Det er spesielt viktig at impregnert trevirke blir plassert i rett container.

 

Eksempler på avfall som er trevirke

 • Tremøbler
 • Bordkledning
 • Reisverk
 • Sponplater
 • Finerplater
 • Treverk med lakk, maling eller spiker
 • MDF- og HDF-veggplater - både de som er malte og de som er umalte

 

Eksempel på avfall som ikke er trevirke

Det kan være vanskelig å vurdere hva som er trevirke og hva som skal kastes i restavfall. Under er eksempler på avfall som kan fremstå som trevirke, men som er sammensatt av flere ulike typer materialer og dermed kastes som restavfall:

 • Porøse veggplater
 • Laminat - dette gjelder alle typer
 • Baderomspanel
 • Plastbelagt trevirke
 • Asfaltplater 
 • Parkett med metalllist som ikke kan tas av

 

Er du i tvil om det du skal kaste er trevirke eller ikke? Spør av de ansatte på miljøtorget som du besøker og de veileder deg i hva som skal kastes hvor.

 

Hva skjer med avfallet?

Trevirke og ubehandlet trevirke blir kvernet til flis og energigjenvunnet i fjernvarmingsanlegget Keiseren som står på Rønvikjordene. Det vil si at det går til forbrenning og oppvarming av vann, som igjen brukes til oppvarming av boliger og næringsbygg i Bodø. Dette er en effektiv og god lokal gjenvinning av avfallet.

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.