Restavfall

Restavfall er det som er igjen når du har sortert ut alt som kan kildesorteres.

 

Eksempler på restavfall:

 • brukte støvsugerposer
 • bind og bleier
 • bøker med stiv perm
 • skittent papp og papir
 • isopor (store mengder isopor bør skal leveres direkte på ditt lokale miljøtorg)
 • lær og gummi
 • pensler, tusjer og penner
 • avkjølt aske
 • bomull, plaster og gasbind
 • hundeposer og kattesand
 • gulvtepper (kun tepperyer går som tekstil)

Viktig! Farlig avfall og elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med restavfallet, men leveres gratis på nærmeste Iris Miljøtorg.

 

Hvordan levere?

Restavfall legges i vanlige bæreposer som knytes godt igjen før du kaster dem i dunk eller i beholder for restavfall. Større mengder restavfall kan du levere på ditt nærmeste miljøtorg. Restavfall er den eneste typen avfall du må betale for å levere på miljtorg.

Til oppdatert prisliste


Da kan du kjøpe gulsekken for levering av ekstra avfall i de fleste dagligvarebutikker i Salten. Denne sekken plasseres ut ved siden av dunk på tømmedag.

 

Mål om å slanke restavfallet

EU har satt som mål at i 2035 skal bare 35 prosent av avfallet vi henter hos husholdningene være restavfall. I Salten skal vi nå målet i 2020. Vi vet at mye av det som kastes i restavfallet er matavfall, glassemballasje, hermetikkbokser, papir, papp og elektronikk. Det betyr at for å nå målet og redusere restavfallet med 2-5 prosent, må alle gjøre en liten slankeinnsats og kaste mer avfall i rett beholder. 

I 2017 gjorde vi en analyse av restavfallet fra husholdningene i Bodø for å finne ut hvor mye som kunne sorteres ut. Vi fant at kun 47 prosent av avfallet var brennbart restavfall. Hele 20 prosent var matavfall, 11 prosent var husholdningsplast, 10 prosent var glass- og hermetikkemballasje, og 6 prosent var papir. 

Med andre ord, det er ikke vanskelig å hente inn de resterende fem prosentene for at vi skal nå vårt mål på 35 prosent restavfall. Litt vasking av plast i kaldt vann, en liten tur ekstra ut til dunken med syltetøyglasset og fiskebolleboksen, og ikke minst; mindre matavfall i restavfallet.

 

 

Hva skjer med restavfallet?

På Vikan kverner vi restavfallet og sender det til Sverige og Trondheim for energigjenvinning/forbrenning. Energien brukes til oppvarming av vann, som igjen brukes til oppvarming av boliger og næringsbygg. 

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.