Restavfall

Restavfall er det som er igjen når du har sortert ut alt som kan kildesorteres.

 

Eksempler på restavfall:

 • brukte støvsugerposer
 • bind og bleier
 • bøker med stiv perm
 • skittent papp og papir
 • isopor (store mengder isopor skal leveres direkte på ditt lokale miljøtorg)
 • lær og gummi
 • pensler, tusjer og penner
 • avkjølt aske
 • bomull, plaster og gasbind
 • hundeposer og kattesand
 • gulvtepper (kun tepperyer går som tekstil)

Viktig! Farlig avfall og elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med restavfallet, men leveres gratis på nærmeste miljøtorg.

 

Hvordan levere?

Restavfall legges i vanlige bæreposer som knytes godt igjen før du kaster dem i dunk eller i beholder for restavfall. Større mengder restavfall kan du levere på ditt nærmeste miljøtorg. Restavfall er den må du betale for å levere på miljtorg.

Hvis du har større restavfallsmengder over tid anbefaler vi å oppgradere til en større restavfallsdunk. Når du øker størrelsen på restavfallsdunken, vil du også øke renovasjonsgebyret.

Til oppdatert prisliste

 

 

Hva skjer med restavfallet?

På Vikan kverner vi restavfallet, og emballerer det før vi sender det til Sverige for energigjenvinning. Energiegjenvinning betyr at restavfallet brukes til oppvarming av vann, som igjen brukes til oppvarming av boliger og næringsbygg. 

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.