Hageavfall

Hageavfall er kvister, grener, løv og gress. Dette avfallet blir kvernet og deretter blandet inn i behandlet matavfall som igjen går til produksjon av kompost.

Hvordan levere

Hageavfall leveres på ditt nærmeste miljøtorg.
På miljøtorg Bodø kan du også levere hageavfall, men det er noen begrensninger som følge av plassmangel:

 • Grener og kvist - dette må leveres i bunter på maks 2 meter og 20 kilo per bunt.
  Grenene må buntes med tråd av naturmateriale (hamptråd, hyssing eller lignende)
 • Gress og løv - dette kan du enten levere i sekker for hageavfall som du kjøper på miljøtorget eller du kan bruke gjennomsiktig plastsekk. Bruker du en gjennomsiktig plastsekk må du ikke kaste hele sekken i containeren, men tømme sekken for innhold. 
 • Du kan ikke levere stein, jord eller store trestammer til miljøtorg Bodø. Dette må leveres til miljøtorg Vikan. 

Hageavfall er:

 • Kvister
 • Greiner
 • Løv
 • Gress
 • Mose
 • Ugress
 • Hageplanter
 • Busker

Miljødirektoratet har innført nye krav til utsortering av park og hageavfall. Du skal derfor ikke kaste hageavfall i matavfallsdunken. Hageavfallet og matavfallet behandles hver for seg før det komposteres på anlegget i Vikan.

 

I tillegg setter kvister og grener seg fast i våre renovasjonsbiler og skaper utfordringer i driften.

 

Profilerte kjøretøy

Profilerte kjøretøy, som frakter avfall til et miljøtorg, vil vurderes som næringsaktør og må dermed betale for å levere alle typer avfall.

Hvorfor er det slik?

Årsaken til disse retningslinjene er både for å sikre en trygg avlastning av avfall inne på miljøtorget, og forhindre at næringsaktører benytter seg av en tjeneste som er finansiert av husholdningene i Salten.

Det er gratis å levere hageavfall til miljøtorg og du finner du ditt nærmeste torg i denne oversikten. På grunn av plassmangel tar miljøtorg Bodø kun imot mindre mengder hageavfall (se beskrivelse øverst i artikkelen). 

 

Fremmede arter

Vi ønsker ikke fremede arter i hageavfallet, på grunn av stor fare for spredning. Fremmed arter leveres gratis på våre miljøtorg i en tett blank søppelsekk. Disse skal i restavfallet og brennes. 

Det er forbudt å innføre, sette ut eller omsette disse 28 artene:

 • Alaskakornell (Swida sericea)
 • Alpegullregn (Laburnum alpinum)
 • Balsampoppel (Populus balsamifera)
 • Blomstermispel (Cotoneaster monopyrenus)
 • Dielsmispel (Cotoneaster dielsianus)
 • Filtarve (Cerastium tomentosum)
 • Gravbergknapp* (Phedimus spurius)
 • Grønnpil (Salix x fragilis)
 • Gullregn (Laburnum anagyroides)
 • Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
 • Hybridslirekne (Reynoutria xbohemica)
 • Høstberberis (Berberis thunbergii)
 • Jærlupin (Lupinus perennis)
 • Kanadagullris (Solidago canadensis)
 • Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzium)
 • Kjempegullris (Solidago gigantea)
 • Kjempeslirekne (Reynoutria sachalinensis)
 • Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)
 • Parkslirekne (Reynoutria japonica)
 • Prydstorklokke (Campanula latifolia macrantha)
 • Rynkerose (Rosa rugosa)
 • Sandlupin (Lupinus nootkatensis)
 • Sibirbergknapp* (Phedimus hybridus)
 • Sprikemispel (Cotoneaster divaricatus)
 • Sølvarve (Cerastium biebersteinii)
 • Tromsøpalme (Heracleum persicum)
 • Vasspest (Elodea canadensis)
 • Smal vasspest (Elodea nuttallii)

Les mer om fremmed arter her:

Fremmed arter fra hagen din

 

Hva skjer med avfallet?

På Iris havner det meste av hageavfallet på kompostanlegget hvor det blir nedbrutt sammen med matavfallet.

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.