Hageavfall

Hageavfall er kvister, grener, løv og gress. Dette avfallet blir kvernet og deretter blandet inn i behandlet matavfall som igjen går til produksjon av kompost.

Hvordan levere

Små mengder gress kan du legge i matavfallsdunken. Ikke pakk dunken full av gress, dette byr på store problemer når vi skal tømme dunken fordi det danner seg et vakuum og gresset setter seg fast.

Vi ber deg derfor om å levere større mengder gress, samt kvister og grener på ditt nærmeste miljøtorg (bortsett fra Bodøelv). Kvister og grener setter seg fast i våre renovasjonsbiler.

Profilerte kjøretøy, som frakter avfall til et miljøtorg, vil vurderes som næringsaktør og må dermed betale for å levere alle typer avfall.

Hvorfor er det slik? Årsaken til disse retningslinjene er både for å sikre en trygg avlastning av avfall inne på miljøtorget, og forhindre at næringsaktører benytter seg av en tjeneste som er finansiert av husholdningene i Salten.

Det er gratis å levere hageavfall til miljøtorg og du finner du ditt nærmeste torg i denne oversikten. På grunn av plassmangel tar  dessverre ikke miljøtorg Bodøelv imot hageavfall eller jordmasser. 

 

Hva skjer med avfallet?

På Iris havner det meste av hageavfallet på kompostanlegget hvor det blir nedbrutt sammen med matavfallet.

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.