Keramikk, flis, glass, porselen, gips, leca, betong

På alle miljøtorgene, bortsett fra Miljøtorg Bodø, tar vi imot betong, murstein, keramikk, gamle toaletter og vasker, samt. porselen.

 

Eksempler på avfall:

  • gamle toaletter
  • kopper, fat og porselen
  • murstein, betong, keramikkfliser osv.
  • Ildfaste former, vindusglass, kjøkkenglass, blomstervaser

Denne typen avfall leveres gratis til alle våre miljøtorg bortsett fra Bodøelv. På Vikan skiller vi ut murstein og betong fra de øvrige fraksjonene, med eget mottak nede på området for hageavfall. 

 

Hva skjer med avfallet?

Denne fraksjonen blir lagret på deponiet til Iris på Vikan, fordi dette er avfall som ikke forurenser og som ikke kan gjenvinnes verken til nye produkter eller til energi ved forbrenning. 

 

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet, kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.