Farlig avfall

Det er gratis for husholdningene å levere farlig avfall på våre miljøtorg.

 

Eksempler på farlig avfall:

 • alle typer spraybokser (bortsett fra rengjorte krembokser, som går som hermetikk)
 • alle typer batterier
 • brannslukningsapparater
 • maling, beis, lakk, lim, lakk- og malingsfjernere
 • kvikksølv og termometre
 • løsemidler som white spirit og rødsprit, blekemidler, klor, salmiakk
 • sterke syrer, etsende stoffer
 • plantevernmidler
 • tjære, oljerester, båt- og bilpleiemidler
 • hobbykjemikalier
 • lyspærer, lysstoffrør og sparepærer
 • kabler og ledninger
 • vinduer (Se egen beskrivelse her)
 • impregnert trevirke eller tre behandlet med kreosot

 

Hvordan levere

Ikke kast farlig avfall i restavfallet, men lever det inn på våre miljøtorg. Da unngår du å skade miljøet, og vi unngår farlige situasjoner for våre ansatte. Det aller meste innenfor denne avfallsgruppen er giftig for både mennesker og miljø, og må derfor aldri tømmes ut i avløp, kastes sammen med annet avfall, eller kastes i naturen.

Ta kontakt med personell på miljøtorget når du skal levere farlig avfall. Flytende avfall bør være i originalemballasje.

 

Hva skjer med avfallet?

Vi sørger for at ditt miljøfarlige avfall blir behandlet på en forsvarlig måte til det beste for oss alle. Noen av stoffene blir brent på høy varme, mens andre kan brukes på nytt. 

 

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.