Drivkraften i kildesortering og gjenvinning er at avfallet som husholdninger og bedrifter i Salten sorterer ut blir råstoff til nye produkter. Brukt papir blir til nytt papir, brukt glass blir til nytt glass, og brukt metall blir til nye produkter av metall, for å nevne noe.

For Iris er det derfor viktig å finne gode avsetningskanaler for avfall som vi tar inn til anlegget vårt, og ikke minst å sørge for at farlig avfall ikke havner på deponi.