Daglig leder: Otto Einar Johansen
Stiftet: 1988
Antall ansatte: 17
Eies av: Iris Salten IKS (73,35%), Hamarøy kommune (25,01%), Tysfjord kommune (1,64%) 

HT Safe har sitt hovedkontor på Oppeid i Hamarøy i nye, moderne og tilpassede lokaler. Vi leverer tjenester innenfor sentralbord, ruteopplysning, bestillingstransport, legevaktsentral og helsefaglig responssenter til 80 forskjellige bedrifter, kommuner og fylkeskommuner.

Vårt slagord er: «Alltid tilgjengelig» - gjennom våre sentralbordtjenester gjør vi kundene «alltid tilgjengelig», og gjennom vårt døgnåpne helsefaglige responssenter er vi «alltid tilgjengelig» og leverer trygghet til våre 5000 trygghetsalarmbrukere.

HT Safe AS er landets eldste døgnbemannede bedrift innen helsefaglig mottak av trygghetsalarmer, legevaktssentral, sentralbordtjenester og vi er i dag landets største aktør på 177 ruteopplysning. HT Safe besvarer 177 Ruteopplysningen for to fylker: Finnmark og Sogn og Fjordane, og vi betjener bestillingstransport for Finnmark og Nord-Trøndelag.

I 2018 etablerte vi også vår egen Ruteopplysningstjeneste for Nordland etter at Nordland fylkeskommune besluttet å legge ned 177 som telefontjeneste.

Vårt helsefaglige responssenter betjener 5000 trygghetsalarmbrukere i 53 kommuner over hele landet. Vi er legevaktssentral for Hamarøy kommune, og har dermed fått montert en av landets nye digitale nødnettsentraler (TETRA) som gir oss sikker og kryptert forbindelse med alle landets akuttetater. Vi leverer sentralbordtjenester til mer enn 20 bedrifter.

Selskapet betjener også sikkerhetsalarmer på oppdrettsanlegg.

De fleste av våre tjenesteleveranser er anbudsbaserte, og konkurransen er skarp. Hyppige endringer i rammebetingelser får innkjøpere til å redusere kontraktstiden, og HT Safe må derfor kontinuerlig jobbe med å levere nye tilbud som vinner i konkurransen. Som en del av dette har vi gjennom 2018 mistet enkelte kunder, men har fått andre nye. 

Velferdsteknologi er et satsningsområde for alle kommuner som ønsker å legge til rette for at flere eldre skal kunne bo lenger i eget hjem. HT Safe har vært en aktør i dette markedet i 35 år, og satser på å vokse gjennom leveranse av helsefaglig responssentertjeneste for hele spekteret av velferdsteknologi. Gjennom 2018 har vi fått to skybaserte responssenterløsninger for velferdsteknologisk utstyr i drift, og vi har kvalifisert personell. Selskapet er dermed godt forberedt på å være med i konkurransen om å være helsefaglig responssenter for kommunene.

Arbeidsmiljøet i HT Safe er veldig godt. Sykefraværet i 2018 var totalt på 2,09 prosent.