Iris Salten IKS er eid av de ni kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Eierandelen er fordelt etter innbyggertall. Selskapet er et nonprofitt interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper. Selskapets øverste organ er representantskapet. Selskapets formål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere.

 

 

Organisasjonskart for Iris-konsernet
 

Organisasjonskart