Vi jobber etter visjonen om at vi skal gjøre det enkelt, og med det mener vi at:  

  • Iris gjør det enkelt for kundene våre å være en del av det grønne skiftet.
  • Iris gjør det enkelt å kildesortere.
  • Iris gjør det enkelt å være miljøbevisst.
  • Iris gjør det enkelt på våre miljøtorg.
  • Iris gjør det enkelt å sortere rett. 
  • Iris gjør det enkelt å være kunde.
  • Kunden skal oppfatte Iris som den mest kompetente og serviceinnstilte bedriften i vår region.  

Tilbakemeldingene fra våre kunder er den beste inspirasjonen for å planlegge forbedringer i vårt tilbud til innbyggerne i Salten. Våre kunder er svært godt fornøyd med både vårt kildesorteringssystem, våre sjåfører, tilbud og service på miljøtorgene og den informasjonen vi gir gjennom media, Irisnytt og åp Facebook. Kundeundersøkelsen viser samtidig at vi ikke er like gode overalt. Det er selvfølgelig mulighet for forbedring. 

Med åpningen av miljøtorget på Halsa høsten 2018 dekker vi nå hele regionen med miljøtorg på en måte som gir alle våre kunder et godt tilbud. Miljøtorget er blitt karakterisert av myndighetene til å være det flotteste miljøtorget i Nordland. Siden 2014 har vi jobbet målrettet med å forbedre dette tilbudet. Vi ser at de tiltakene vi gjør gir bedre kundeopplevelse og mere gjenvinning. Det ansporer til videre arbeid.

Iris Salten har et mål om at 65 % av avfallet som vi tar inn skal leveres sortert, slik at det kan gå til materialgjenvinning. Vi er godt på vei til å nå dette målet.   

På miljøtorgene leveres stadig mindre avfall som restavfall. Av totalt 14 207 tonn mottatt på våre 12 anlegg ble kun 4151 tonn levert som restavfall. Det betyr at over 70 % av avfallet som leveres på våre miljøtorg leveres til en eller annen form for materialgjenvinningsløsning.  

For tredje året på rad har vi en nedgang i den totale mengden avfall vi henter hos husholdningene. Siden 2015 har vi hatt en nedgang på 10,3 %. I 2018 utgjør restavfallet 39 % av avfallet.  Vi har en stor økning i innsamlet plast og en økning i innsamlet glass og metall. Samtidig har vi en tydelig nedgang i innsamlet papp/papir og matavfall.   

Siden 2008 har vi jobbet med å få flere abonnenter over fra dunkrenovasjon til avfallsløsninger under bakken.  Per 2018 har vi 101 slike anlegg med til sammen 323 nedsatte dunker. 3650 abonnenter har nå dette systemet.   Det utgjør 10,2 % av antall abonnenter.  

Den offentlige renovasjonen i Salten kostet i 2018 103,9 millioner kroner. Det vil si 2893 kroner per abonnent.  Siden 2015 har kostnadene med renovasjon i Salten kun økt med 7,7 %.  87 % av inntektene tas inn på gebyret ,mens 13 % tas inn på andre inntekter ved at man blant annet betaler for leveranse av restavfall på våre miljøtorg.     

Iris har i 14 år hatt som mål for helse og sikkerhet at ingen skal få skader eller helseplager som følge av vår drift og virksomhet.   Det er derfor svært gledelig, og med stor takk til alle ansatt som står på, at vi samlet i Iris-konsernet har et totalt sykefravær på 2,6 % i 2018. Dette er et resultat av et tydelig IA arbeid og flotte ansatte som ønsker å møte på jobb hver eneste dag.   

Dette og mye mer kan du lese om i vår årsmelding for 2018.    

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør