Iris Salten IKS eies av de ni kommunene i Salten: Bodø, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Sørfold, Hamarøy og Steigen. Eierskapet er fordelt etter innbyggertall.

Fodelingen av representanter i representantskapet ble i 2017 endret, slik at hver kommune stiller med to representanter. Tallet ble dermed redusert fra 21 til 18. Ved avstemming vektes stemmene etter kommunenes innbyggertall.
Representantskapet er selskapets øverste organ. Medlemmene velges hvert fjerde år i samsvar med den kommunale valgperioden.

Representantskapet velger seks medlemmer til styret. Det syvende medlemmet velges av de ansatte.
 

Representantskapet 2017-2019
KommuneMedlemVaremedlem
BeiarnMonika SandeAndre Kristoffersen
Håkon SætherLinda Moen
BodøIda Marie PinnerødSynne Bjørbæk
Grethe Monika FjærvollJohnny Gulbrandsen
FauskeJørn SteneLinda W. Emanuelsen
Nils Kristian Steinbakk
Per Gunnar Skotåm
Ronny BorgeSiv Anita Johnsen Brekke
Liv-Marit Tverå
GildeskålPetter Jørgen PedersenTrond Gjelseth
Britt LarsenSvein Eggesvik
HamarøyJan Folke SandnesMay Valle
Rigmor LienFred-Eddy Dahlberg
Eirik Valle
Kurt Ediassen
MeløySigurd StormoLisbeth Selstad Amundsen
Per FrøskelandMette Bjørnvik
SaltdalRune BergWenche Skarheim
Anne-Britt SlettengTore Skarvik Amundsen
SteigenAsle SchrøderKjersti Olsen
Vibeke Aasjord JuulMagne Vik
SørfoldLars Kristian EvjenthTurid Willumstad
Anne Lise Nordvik ArntsenAnne Lise Evjen Lillegård
Daniel Koskien
Geir Anders Berg

Lars Kristian Evjenth er leder for representantskapet.


Styret 2018

Ragnar Pettersen, Fauske, leder
Hilde Furuset Johansen, Gildeskål, nestleder
Jørgen Kampli, Fauske
Kari Holt Storstrand, Bodø
Lars Arve Jakobsen, Bodø
Hege Sørlie, Meløy
Espen Angell, ansatterep. 

Varamedlemmer:
Ole Petter Nybakk, Beiarn
Greta Solfall, Meløy
Britt Kristoffersen, Hamarøy