Med etableringen av Miljøtorg Halsa drifter Iris Service 12 Miljøtorg i Salten fra Halsa i sør til Oppeid i nord. En distandse på 346 kilometer. Det sier ikke så rent lite om avstandene i regionen vår. 

Det er viktig for oss å legge til rette for gode mottaksordninger på våre miljøtorg. Derfor ble det i 2012 satt igang en storstilt oppgradering. Først ut var Miljøtorg Oppeid og Miljøtorg Misvær. 
I 2014 ble det gjort en betydelig oppgradering av Miljøtorg Furulund i Steigen. I 2015 ble arealet på Inndyr utvidet med to mål. På Miljøtorg Fauske ble kjøremønsteret endret. Det ble etablert nye selvbetjente vekter, som gjør det langt enklere for kundene å levere avfall. 

I 2016 startet arbeidet med ombygging/nybygg på Miljøtorg Tømmernes, og etableringen av  et nytt Miljøtorg på Halsa i Meløy. Nytt rampe for matavfall og nytt bygg sto ferdig på Tømmernes rett før jul i 2017. Arbeidet på Halsa ble forsinket. Det nye Miljøtorget her ble tatt i bruk i 2. oktober 2018.

Iris skal gjøre det enkelt for folk i Salten å bli kvitt avfallet sitt. Derfor har alle Miljøtorg åpent pålørdager fra 1. april til 1. september,  og fra 1. januar 2017 er åpningstiden på ukedag på Furulund og Oppeid utvidet med to timer. 

Store deler av husholdningsavfallet blir hentet hjemme hos kunden. Avfall som husholdningskundene ikke kan legge i dunken, kan leveres på våre miljøtorg. Alle fraksjoner, bortsett fra restavfall, er gratis å levere her. Kostnadene for dette inngår i renovasjonsgebyret. Vi blir stadig bedre på å gi kunden mulighet til å sortere, slik at restavfallet reduseres som igjen gir lavere pris for levering av avfall. Våre 12 Miljøtorg tok imot 22.232 tonn med avfall  i 2018. Det er en økning 2,5 prosent fra 2017.
  
Andelen av avfallet som er levert av bedrifter, varierer på de ulike miljøtorgene. Det meste av næringsavfall samles inn og behandles av Retura Iris, som plasserer containere og andre beholdere ute hos kunden, og tømmer disse ved behov. Slike tjenester kan også kjøpes av privatkunder, eksempelvis ved husoppussing.

I tillegg til dette er det en del bedrifter som leverer avfall direkte på Vikan avfallsplass. Store deler av dette består blant annet av avfall som slam, industriavfall og jordmasser.
  
 

Mottatt mengder avfall på Miljøtorgene
Miljøtorg2015201620172018
Reipå3714379036874160*
Vensmoen1877151118051211
Bodø2251211022152149
Fauske7543718684786516*
Tømmernestet1748157014441593*
Oppeid432432419448
Furulund602601566604
Misvær238180193239
Beiarn205212193208
Inndyr323269244342
Halsa---100
Vikan-241424523893
Totalt19692202072169622232

(mengdene er i tonn)

Økningen i antall tonn ved Vensmoen og Fauske har med uttransport av trevirke som lå på lager fra 2016. Tidligere ble trevirke transportert rett til Sverige fra disse Miljøtorg mens det fra 2017 blir kjørt til Vikan. Det medfører at det ikke lengre er lager på disse Miljøtorgene.
Reipå, Tømmernes og Fauske er mengdene fra omlast med i tallet fra miljøtorgene.