I Iris har et klart mål om å flytte transport av avfall fra hovedanlegget på Vikan fra vogntog til båt og bane. I 2018 ble det sendt nesten 7000 tonn med flis fra Vikan til Sør-Sverige med båt. Dette utgjorde nærmere 300 færre vogntog på veiene. I tillegg sendte vi flere båtlaster med metall ut fra anlegget. 
I 2018 starter Iris Produksjon levering av flis til Keiseren fjernvarmeanlegg. Totalt gikk det 118 vogntog fra Vikan til byen. 

Fra anlegget på Vikan ble det sendt ut 1500 vogntog i 2018 med ulike fraksjoner avfall. 820 av disse fraktet restavfall. Det aller meste gikk til Umeå.

Bilene til Iris Service, som samler inn husholdningsavfall i Bodø, Gildeskål og deler av Fauske, og Retura Iris, som samler inn næringsavfall, kjørte en samlet distanse på vel 450.000 kilometer i fjor.
I alle våre selskaper har vi et klart mål om å effektivisere, og dermed bidra til å hente like mye avfall ved å kjøre færre kilometer.

Det er også et klart må å redusere forurensingen. Derfor investerte Iris Service i 2015 i to hybridbiler med påbygg drevet av strøm. Reduksjon i drivstoff for disse to bilene i 2016 utgjorde 3000 liter diesel. En tredje hybridbil  kom i drift i 2017. De tre bilene har i 2018 redusert utslipp av CO2 med 12 tonn.

Iris Service har hatt god effekt av komprimering av restavfall, papp og plast på miljøtorgene. Det har ga en reduksjon på nærmer 10.000 kilometer i 2018 sammenlignet med perioden før komprimering startet.