Facebook er en viktig kommunikasjonskanal for å nå våre kunder med rask informasjon. Vi hadde som mål å få både 11.000 tilhengere og 11.000 følgere i 2018. Det klarte vi med god margin. 

Det meste på Facebook handler om å få flest mulig til å dele og like. Først da oppnår vi rekkevidde på postingene. Det viser den store populariteten for våre Skrotfunn, som fortsatt er et meget populært innslag på Facebook-siden vår.

Vi bruker Facebook aktivt som annonsemedium. Det være seg stilling ledig, viktige informasjon om kildesortering, nyheter som mottak av biler og båter eller andre saker som for eksempel Aksjon Reine Strender eller fastfrosset matavfall.
Retura Iris har også gjennomført flere konkurranser på Facebook med stor rekkevidde.

I 2018 publiserte vi 148 innlegg på Facebook. I gjennomsnitt nesten tre innlegg i uka. I tillegg har vi brukt mer midler på annonsering. 

På slutten av året tok mer aktivt i bruk Instagram som informasjonskanal, men blant annet advenstkalender med Skrotfunn. Vi har et mål om å nå flere unge med våre budskap. Vi har 663 følgere på Instagram.
 

Kundesenteret  har i stor grad tatt seg av den daglige svartjenesten.