Mengden farlig avfall økte med hele 32,1 prosent i 2018 sammenlignet med året før. På de tre siste årene har mengdene økt med hele 82 prosent. 
Mengdene farlig avfall som er levert til Iris via Miljøtorgene i 2018 utgjør hele 10 kilo per innbygger i Salten. Nå skal det riktig nok legges til at en god del av økningene skyldes mottak av klorparafin-vinduer, men det er også stor økning på mottak av maling og spillolje. 

Det er en viktig oppgave for Iris å forhindre at farlig avfall havner i naturen. Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kan forårsake skade på alle organismer om avfallet ikke tas forsvarlig hånd om. Hos Iris sørger vi for at ditt miljøfarlige avfall blir behandlet på en slik måte at det ikke er til skade for mennesker eller natur.

I 2015 sto et nytt moderne bygg ferdig for håndtering og mellomlagring av farlig avfall. Det er også gjort betydelige investeringer i mer kompetanse hos ansatte på dette området. 

Det er gratis for husholdningskunder å levere farlig avfall ved våre anlegg. Kostnaden for dette inngår som en del av renovasjonsgebyret. 
Alt farlig avfall lagres på forsvarlig måte, og sendes videre for behandling. Som tabellen nedenfor viser, har mengden farlig avfall som er levert til våre anlegg økt betydelig i 2018. Tabellen viser mengdene av farlig avfall som er videresendt fra våre anlegg, samt hvor mye det utgjør per innbygger i Salten. 

 

Farlig avfall levert på Miljøtorgene
Miljøtorg2015201620172018
Beiarn13 37810 82812 16111 667
Bodø98 64686 963103 16598 325
Vikan82 50498 109171 098121 053
Misvær23 3209 05020 35126 303
Fauske59 25492 070107 283227 233
Inndyr9 02210 45119 99621 900
Reipå56 70060 83879 465171 244
Tømmernes10 8049 19418 97419 710
Vensmoen41 11834 93346 51379 602
Furulund14 33517 75729 53041 914
Miljøbåtrute Bodø, Gildeskål, Meløy4 8740--
Totalt423 045449 045619 939818 941
Kilo pr. innbygger i Salten5,35,57,610,0

(tallene i kilo)

Innsamlet avfall fra Miljøbåten i 2017 ligger i mendene på Miljøtorg Vikan. 

 

Mengder farlig avfall mottatt hos Iris Produksjon
Fraksjon2015201620172018
Impregnert trevirke/kreosot trevirke967 0001 174 000594 000642 000
Asbest (eternitt)267 000272 000299 000550 000
PCB-vinduer12 75036 505400019 751
Klorparafinvinduer54 01278 051124 180112 685
Totalt952 396741 090876 380829 436