Profilering av Iris-konsernet og selskapenes tjenester i media, er en viktig del av kommunikasjonsarbeidet. Vi skal ha en profesjonell kontakt med mediehusene. Det gjelder både når informasjonsflyten går fra oss for å informere om en sak, og når vi blir kontaktet.

Gjennom 2018 hadde vi en rekke oppslag i lokale publikasjoner på nett og papir. I tillegg var det innslag fra Iris i NRK Nordland radio og TV.

Iris-selskapene tar samfunnsansvar utover det viktige samfunnsoppdraget vi har fått av eierne våre. Profileringen i media har utvilsomt bidratt til sterkere omdømmebygging og ikke minst god dokumentasjon av vårt samfunnsansvar. 

Informasjon ut til media har også i år skjedd via pressemeldinger, kontaktpleie og pressekonferanse.

Saker som har vært profilert i lokale media i 2017:

 • Flis til keiseren
 • God på plastsortering
 • Irsi gjør Black Friday grønnere
 • Tekstiler i matavfallet
 • Skal forhindre plast i papiravfallet
 • Årets strandryddere
 • Litiumbatterier tok fyr
 • Vi spiser opp mer av maten vår
 • Miljøtorg i ny drakt
 • Miljøtorg Bodø klar for høysesong
 • Vant 10.000 på å brette drikkekartonger
 • Søppelet flyter over på Reipå
 • Har ryddet 20.000 kilo på fire år
 • Søppelkrangel i Sulis
 • IJulepapir er restavfall
 • Full klaff for supersorterere
 • Fra fiskenot til fashion
 • Åpning Halsa Mikljøtorg
 • Fikk prosjektil i avfallet
 • Ny Iris-app
 • All time high for Nofir
 • 3000 kr for camingvogna
 • Bernt er selveste Mr. Iris
 • SAll trevirke er gratis å levere
 • Pernille får ansvaret for markedsføring
 • Emballert matavfall til kompostering
 • Samarbeider om smarte løsninger
 • Mangellfulle rutiner gir legionellavekst
 • Verdens beste strandryddere
 • HT Safe med egen ruteopplysning
 • Tar mot 70 tonn asbest
 • Trygghetes stemme på HT Safe
 • Vantkontrakt med Mørenot
 • Vi kaster mer plast
 • Gode strandryddere
 • Salten slår Tromsø på plastsortering
 • Kaster ikke ut seniorene

I tillegg til disse sakene har det på nett- og i papiravisene i Salten vært flere mindre saker

Ulike radioinnslag:

 •   Reportasje NRK Nordland om Reine Strender, transport av avfall på vei, sortering, jul og 
    avfall for å nevne noe. 

Ulike tv-innslag:

 •   Reportasje NRK Nordland TV om Aksjon Reine Strender, innsamling av juletre.